Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντος, στεγνωτήρια
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Μέθοδος θέρμανσης νερού

Exclusiv bei Miele
Εναλλακτικές πηγές ενέργειας
Το στεγνωτήριο H₂O μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπου υπάρχει διαθέσιμο ζεστό νερό. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να προέρχεται απευθείας από μονάδα συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού ή να παράγεται με χρήση τοπικών δικτύων θερμότητας ή πηγές εναλλακτικής ενέργειας. Ωστόσο, σε περιοχές όπου το ζεστό νερό παράγεται ως παραπροϊόν άλλων συστημάτων, αυτό το στεγνωτήριο είναι η βέλτιστη επιλογή βάσει οικονομικών κριτηρίων.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση