Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντος πλυντήρια ρούχων
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Ευέλικτος προσαρμογέας δοσομέτρησης

Απλή δοσομέτρηση
Οι συσκευές είναι έτοιμες για χρήση με διαφορετικούς προσαρμογείς δοσομέτρησης. Ανάλογα με τη χρήση που θέλετε να κάνετε, μπορείτε να επιλέξετε συμβατικούς προσαρμογείς δοσομέτρησης ή αυτούς που ρίχνουν νερό. Στη συμβατική δοσομέτρηση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως έξι υγρά απορρυπαντικά.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση