Ειδικό πρόγραμμα ανάλογα με τα είδη που θα πλυθούν

Προσαρμοσμένο ανάλογα με τα είδη που θα καθαριστούν
Απαλό για ποτήρια κρασιού ή μπύρας και σκεύη από πορσελάνη ή πλαστικό: Το κατάλληλο πρόγραμμα πλύσης καθαρίζει σχολαστικά και απαλά προσαρμόζοντας παραμέτρους όπως τη θερμοκρασία και πίεση πλύσης, ανάλογα με τα είδη που πλένονται.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση