Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντων πλυντηρίων πιάτων
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Αποδεδειγμένη υγιεινή

Επιστημονικά αποδεδειγμένη δράση κατά των ιών
Το πρόγραμμα varioTD πάει ένα βήμα παραπέρα από την απόδοση που καθορίζεται για τη σφραγίδα Gold virus, απομακρύνοντας πάνω από το 99,99%* των ιών. Χάρη σε αυτήν την εξαιρετική απόδοση καθαρισμού σε συνδυασμό με τις λειτουργίες ασφαλείας και τις πληροφορίες που παρέχονται στη λήξη του προγράμματος για τις επιτευχθείσες παραμέτρους, το πλυντήριο πιάτων PFD 407 έχει βραβευτεί με τη σφραγίδα Excellent για τους ιούς από το ινστιτούτο InFluenc_H.
Μπορείτε να βρείτε a href="https://www.miele.com/media/ex/com/Professional/Pruefberichte_Virussiegel/PFD40x_Viruswirksamkeit_Testkriterien_Virus_effectiveness_test_criteria_2022-08_DE_EN.pdf"εδώ/a την περιγραφή της σχετικής μεθοδολογίας. Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση