Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντων πλυντηρίων πιάτων
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Αποδεδειγμένη υγιεινή

Επιστημονικά αποδεδειγμένη δράση κατά των βακτηρίων
Στο πρόγραμμα «Super short», τα πλυντήρια πιάτων Miele MasterLine πληρούν τις απαιτήσεις υγιεινής για δοκιμές τύπου με βάση το πρότυπο DIN 10512, που αντιστοιχεί σε μείωση βακτηρίων της τάξης τουλάχιστον των 5 log10. Αυτό πληροί τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία το InFluenc_H – το Ινστιτούτο Ολιστικής Υγιεινής και Ιολογίας* απονέμει τη σφραγίδα του «TESTED HYGIENE QUALITY».
Το πιστοποιητικό υγιεινής είναι διαθέσιμο a href="https://www.miele.com/media/ex/com/Professional/Pruefberichte_Virussiegel/Hygienezertifikat_MasterLine_2023-zusammengefuegt.pdf"εδώ/a. Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση