Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντων πλυντηρίων πιάτων
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Σύστημα ελέγχου M Touch Basic

Εύκολη επιλογή του σωστού προγράμματος
Εξαιρετική άνεση για τον χρήστη και πλήθος λειτουργιών σε μία μονάδα ελέγχου: Τα αγαπημένα προγράμματα επιλέγονται γρήγορα, και ένα ευρύ φάσμα επιλογών διαμόρφωσης επιτρέπει την προσαρμογή τους στις προσωπικές απαιτήσεις. Όλες οι οθόνες είναι διαθέσιμες σε 32 διαφορετικές γλώσσες.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση