Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντων πλυντηρίων πιάτων
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Οθόνη αφής

Απλός χειρισμός
Ο χειρισμός τους είναι παρόμοιος με αυτόν των smartphone, δηλαδή εξαιρετικά απλός. Σε καθημερινή βάση θα χρειάζεστε ένα μόνο κουμπί. Η έγχρωμη ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου δίνει πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση της συσκευής και την αλληλουχία προγραμμάτων απομακρυσμένα. Αν χρειαστεί, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε επιπλέον πληροφορίες και να πραγματοποιείτε ρυθμίσεις μέσω της οθόνης. Ο χειρισμός της οθόνης είναι εύκολος ακόμα και με γάντια.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση