Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντων πλυντηρίων πιάτων
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Πρόγραμμα υγιεινής Vario TD

Το υψηλότερο επίπεδο προστασίας
Ειδικό πρόγραμμα για ιδιαίτερα υγιεινή επανεπεξεργασία των αντικειμένων προς πλύση, για παράδειγμα σε κουζίνες νοσοκομείων και σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση