Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντων πλυντηρίων πιάτων
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Πλαστικά κάνιστρα σε δύο επίπεδα

Τέλεια αποτελέσματα σε κάθε επίπεδο
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλαστικά κάνιστρα 500 x 500 mm σε δύο επίπεδα στα πλυντήρια πιάτων Miele Professional. Στο επάνω κάνιστρο πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια προαιρετική ανοξείδωτη βάση μεταφοράς. Το κάνιστρο που παρέχεται ως κανονικός εξοπλισμός χρησιμοποιείται ως βάση μεταφοράς στο κάτω επίπεδο.  Οι τρεις βραχίονες πλύσης επιτρέπουν τέλειο καθάρισμα και στα δύο επίπεδα πλύσης.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση