Πλαστικά κάνιστρα σε δύο επίπεδα

Exclusiv bei Miele
Τέλεια αποτελέσματα σε κάθε επίπεδο
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλαστικά κάνιστρα 500 x 500 mm σε δύο επίπεδα στα πλυντήρια πιάτων Miele Professional. Στο επάνω κάνιστρο πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια προαιρετική ανοξείδωτη βάση μεταφοράς. Το κάνιστρο που παρέχεται ως κανονικός εξοπλισμός χρησιμοποιείται ως βάση μεταφοράς στο κάτω επίπεδο.  Οι τρεις βραχίονες πλύσης επιτρέπουν τέλειο καθάρισμα και στα δύο επίπεδα πλύσης.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση