Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντων πλυντηρίων πιάτων
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Ενσωματωμένη δοσομετρική αντλία υγρού απορρυπαντ.

Βέλτιστη δοσομέτρηση και τοποθέτηση
Άνεση και αποδοτικότητα μέσω της ύπαρξης ενσωματωμένου δοσομετρητή υγρών απορρυπαντικών: Η ακριβής δοσομέτρηση εξασφαλίζει τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού. Επιπλέον, η αυτόματη δοσομέτρηση υγρών διευκολύνει τη χρήση.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση