Οικονομική λειτουργία CoolDown 

Ξενοιασιά 
Η ασφάλεια αποτελεί πάντα προτεραιότητα για τη Miele: οι αισθητήρες κίνησης και η παρακολούθηση των διακοπτών εξασφαλίζουν ότι το σίδερο θα σβήσει αυτόματα αν δεν χρησιμοποιηθεί για περίπου 3 λεπτά. Μόλις ανιχνευθεί κίνηση, η συσκευή ενεργοποιείται ξανά. 
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση