Καθοδηγούμενη αφαλάτωση 

Exclusiv bei Miele
Αποτελεσματική αφαλάτωση βάσει σκληρότητας νερού 
Αφού επιλέξετε τη σκληρότητα του νερού πριν από την πρώτη χρήση, η συσκευή επιλέγει αυτόματα το κατάλληλο χρονικό διάστημα αφαλάτωσης διασφαλίζοντας μέγιστη ανθεκτικότητα και σας υπενθυμίζει έγκαιρα να πραγματοποιήσετε την αφαλάτωση.
Ξεκινάτε το πρόγραμμα αφαλάτωσης πατώντας απλά ένα κουμπί. Η οθόνη σάς ζητά να προσθέσετε κατάλληλο καθαριστικό αλάτων και μετά ξεκινά αυτόματα. 
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση