Αυτόματο ξέβγαλμα 

Για σταθερή απόδοση 
Τα άλατα που μένουν από τη διαδ. εξάτμισης πρέπει να αφαιρούνται τακτικά με ξέπλυμα της γεννήτριας ατμού ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερή απόδοση της συσκευής. Το σύστ. σιδερ. με ατμό υπολογίζει τα διαστήματα ξεπλύματος αυτόματα με βάση τον όγκο του νερού που εξατμίζεται. Στη συνέχεια, η διαδ. ξεβγάλματος ξεκινάει αυτόματα αμέσως μετά την ενεργοποίηση του συστήματος σιδερώματος. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να αδειάσετε το δοχείο νερού.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση