Λήψη Segosoft Miele Edition

Εδώ μπορεί να γίνει λήψη του πακέτου λογισμικού Comfort Plus στις παρακάτω διαθέσιμες γλώσσες. Εκτός από το πρόγραμμα λογισμικού SegoSoft έκδοση Miele, το πακέτο λογισμικού περιλαμβάνει επίσης οδηγίες εγκατάστασης με μορφή αρχείου PDF. Λάβετε υπόψη ότι για την εγκατάσταση και λειτουργία της τεκμηρίωσης διαδικασίας που παρέχει το Segosoft Miele Edition απαιτείται άδεια χρήσης. Οι άδειες χρήσης διατίθενται ως μέρη της άδειας Miele APS 101 Sego – Segosoft Miele Edition (Άδεια χρήσης). Για παλαιότερα λειτουργικά συστήματα, η Miele προσφέρει επίσης εναλλακτικές επιλογές λογισμικού, διαθέσιμες στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας υπό τον τίτλο «Εναλλακτική λήψη Segosoft Miele Edition». Ωστόσο, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε πάντοτε την πιο πρόσφατη έκδοση, που διατίθεται για λήψη παρακάτω, στην ενότητα για το Segosoft Miele Edition.

Bitte laden Sie hier die aktuelle Segosoft-Version in Ihrer Landessprache herunter.

Please download the latest Segosoft version in your local language here.

Téléchargez la dernière version de Segosoft Miele Edition en français FRA.

Por favor, descargue la última versión de Segosoft en su idioma local aquí.


SegoSoft® Miele Edition

 


DAN


Sego.7.0.64.0.Full.Miele.Dan.msi   (95.32 MB)

DEU


Sego.7.0.64.0.Full.Miele.Deu.msi   (95.94 MB)

ENG


Sego.7.0.64.0.Full.Miele.Eng.msi   (96.93 MB)

FIN


Sego.7.0.64.0.Full.Miele.Fin.msi   (95.34 MB)

FRA


Sego.7.0.64.0.Full.Miele.Fra.msi   (97.21 MB)

ITA


Sego.7.0.64.0.Full.Miele.Ita.msi   (97.13 MB)

NLD


Sego.7.0.64.0.Full.Miele.Nld.msi   (97.07 MB)

NOR


Sego.7.0.64.0.Full.Miele.Nor.msi   (96.71 MB)

POR


Sego.7.0.64.0.Full.Miele.Por.msi   (96.87 MB)

SPA


Sego.7.0.64.0.Full.Miele.Spa.msi   (97.14 MB)

SWE


Sego.7.0.64.0.Full.Miele.Swe.msi   (96.61 MB)

Bitte laden Sie hier Anleitungen und Gerätetreiber herunter.

Please download instructions and device drivers here.

Téléchargez les instructions et les pilotes de périphériques ici.

Por favor, descargue las instrucciones y los controladores del dispositivo aquí.


Treiber | Driver | Pilote


SegoConnect® MODULE ADVANCED MARK II Configuration Tool (SCS Config) (1,01 MB)

SegoSerial® INDUSTRIAL GRADE CONVERTER (6,82 MB)

Anleitungen | Manuals | Manuels


SegoConnect® MODULE ADVANCED MARK II

DEU | ENG

SegoSerial® INDUSTRIAL GRADE CONVERTER

DEU | ENG

SegoSoft® Installation

DEU | ENG

SegoSoft® Handbuch | Manual | Manuel

DAN | DEU | ENG | FIN | FRA | ITA | NLD | NOR | POR | SPA | SWE