Εστίες αερίου με ηλεκτρονικά χειριστήρια

Καινοτομία
Οι εστίες αερίου Miele με ηλεκτρονικό χειρισμό προσφέρουν ακόμα περισσότερη ασφάλεια και ευκολία: Το QuickStart εξασφαλίζει γρήγορη ανάφλεξη, ενώ το GasStop & ReStart αυτόματη ανάφλεξη σε περίπτωση που σβήσει η φλόγα. Ορισμένες εστίες διαθέτουν πρόσθετο χρονόμετρο κουζίνας και ενδείξεις θερμότητας και υπολειπόμενης θερμοκρασίας.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος