Βίντεο αντιμετώπισης προβλημάτων

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα βίντεο αντιμετώπισης προβλημάτων...

Ηλεκτρικές σκούπες

Triflex HX1

Triflex HX1

Πώς να ξεκινήσετε

Triflex HX1

Τρόποι διαμόρφωσης

Triflex HX1

Μετατροπή από μονάδα τροφοδοσίας επάνω σε μονάδα τροφοδοσίας κάτω

Triflex HX1

Μετατροπή από λειτουργία comfort σε λειτουργία compact

Triflex HX1

Μετατροπή από μονάδα τροφοδοσίας κάτω σε μονάδα τροφοδοσίας επάνω

Triflex HX1

Τοποθέτηση βραχίονα επιτοίχιας στήριξης

Triflex HX1

Άδειασμα του δοχείου σκόνης

Triflex HX1

Καθαρισμός του φίλτρου λεπτής σκόνης

Triflex HX1

Καθαρισμός του κυλίνδρου με βούρτσες

Triflex HX1

Καθαρισμός ηλεκτρικής βούρτσας

Triflex HX1

Καθαρισμός προφίλτρου

Triflex HX1 Facelift/Triflex HX2

Triflex HX1 Facelift/Triflex HX2

Πώς να ξεκινήσετε

Triflex HX1 Facelift/Triflex HX2

Τοποθέτηση βραχίονα επιτοίχιας στήριξης

Triflex HX1 Facelift/Triflex HX2

Τρόποι διαμόρφωσης

Triflex HX1 Facelift/Triflex HX2

Μετακίνηση της μονάδας τροφοδοσίας από το κάτω μέρος προς τα επάνω

Triflex HX1 Facelift/Triflex HX2

Μετακίνηση της μονάδας τροφοδοσίας από το επάνω μέρος προς τα κάτω

Triflex HX1 Facelift/Triflex HX2

Μετακίνηση της μονάδας τροφοδοσίας από το κάτω μέρος μόνο προς τη μονάδα τροφοδοσίας

Triflex HX1 Facelift/Triflex HX2

Άδειασμα του δοχείου σκόνης

Triflex HX1 Facelift/Triflex HX2

Καθαρισμός του προφίλτρου και του φίλτρου λεπτής σκόνης

Triflex HX1 Facelift/Triflex HX2

Καθαρισμός του κυλίνδρου με βούρτσες μέρος 1

Triflex HX1 Facelift/Triflex HX2

Καθαρισμός του κυλίνδρου με βούρτσες μέρος 2

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας