Η Miele για το θέμα προστασίας δεδομένων
Η Miele δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα χωρίς την έγκρισή σας.

1. Χρήση προσωπικών δεδομένων
Η Miele συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως πχ. όνομα, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail, τηλέφωνο και Fax μόνο για το σκοπό για τον οποίο εσείς τα δώσατε (π.χ. για υποβολή αίτησης εργασίας, αποστολή προσπέκτ ή άλλου έντυπου υλικού). Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για να ικανοποιηθούν δικά σας αιτήματα και για να μπορούμε εμείς να καλυτερεύουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο μέσα στα πλαίσια του Miele group και από εταιρικούς συνεργάτες, οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι από εμάς να επεξεργαστούν τα στοιχεία σας και να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες σας. Η Miele προστατεύει με εχεμύθεια τα προσωπικά σας δεδομένα. Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων συμμορφώνεται πάντα στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις της χώρας στην οποία ανήκει η ιστοσελίδα την οποία έχετε επισκεφθεί.

2. Τεχνολογίες
Η Miele χρησιμοποιεί τεχνολογίες του Internet (π.χ. cookies, javascript) με μοναδικό σκοπό να κάνει πιο εύχρηστες τις εφαρμογές του Internet. Για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της ιστοσελίδας, οι πληροφορίες σώζονται αυτόματα σε περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων (π.χ. browser - πρόγραμμα περιήγησης, operating system - λειτουργικό σύστημα, click count - μετρητής κλικ, average time spent per page - μέσος χρόνος επισκεψιμότητας ανά σελίδα). Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα.

3. Ασφάλεια
Η Miele εγγυάται για τη φύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων κατά της απώλειας, καταστροφής, αλλοίωσης, παραποίησης, παράνομης πρόσβασης και παράνομης γνωστοποίησης.

4. Παραπομπή σε άλλες ιστοσελίδες
Παραπομπές (αποκαλούμενες hyperlinks) από τις ιστοσελίδες της Miele μπορεί να σας συνδέσουν με ιστοσελίδες άλλων εταιριών. Η Miele δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους και για την πολιτική τους προστασίας δεδομένων.

5. Ζητήματα προστασίας δεδομένων
Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις που αφορούν στην προστασία δεδομένων της Miele, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο για τα θέματα αυτά στο info@miele.gr

6. Περαιτέρω ανάπτυξη στις τεχνολογίες του διαδικτύου (internet) / στρατηγική ασφάλειας δεδομένων
Η περαιτέρω ανάπτυξη των τεχνολογιών του διαδικτύου, σαφώς, επηρεάζει τη στρατηγική ασφάλειας δεδομένων. Αν προκύψουν οποιεσδήποτε αλλαγές/τροποποιήσεις της πολιτικής μας, θα γνωστοποιηθούν έγκαιρα σε αυτή τη σελίδα.

7. Αποποίηση ευθύνης
Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες, για να διασφαλιστεί η ορθότητα των πληροφοριών. Όμως, λόγω της διαρκούς βελτίωσης των προϊόντων, διατηρεί η Miele το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στα προϊόντα και στα τεχνικά δεδομένα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Ισχύουν οι παρακάτω όροι συμβολαίου

 1. 1. Διάρκεια και έναρξη κάλυψης
  1. Η εταιρεία ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ με έδρα στην Λεωφόρος Κηφισίας 69, 151 24, Μαρούσι, Αττικής χορηγεί εγγύηση 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής. Πιστοποιητικό τεχνικής κάλυψης η εταιρεία Miele (στη χώρα όπου υπάρχει θυγατρική Miele) καλύπτει τα κόστη επισκευών για ακόμη ένα (MSC 1), τρία (MSC 5) ή οκτώ (MSC 10) χρόνια αμέσως μετά το χρονικό διάστημα εγγύησης. Το χρονικό διάστημα ισχύος εμφανίζεται στην πρόσθια όψη του Πιστοποιητικού.
  2. Το συμβόλαιο του Πιστοποιητικό τεχνικής κάλυψης για ένα χρόνο μπορεί να επεκταθεί για άλλους δώδεκα (12) μήνες και έως δέκα (10) χρόνια μετά την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος. Το συμβόλαιο μετά από αυτό ακυρώνεται αυτόματα. Μπορεί επίσης να ακυρωθεί εγγράφως με αίτημα στην εταιρεία όχι αργότερα από ένα μήνα πριν λήξει το συμβόλαιο. Η αυτόματη επέκταση αποκτά ισχύ αφού ο πελάτης έχει εξοφλήσει το τιμολόγιο που έλαβε εντός της περιόδου εξόφλησης.
  3. Το Πιστοποιητικό τεχνικής κάλυψης 5 ετών μπορεί να παραταθεί σε δέκα (10) χρόνια μέσα στη χρονική της περίοδο  κάλυψης (MSC 5+5).
  4. Η εταιρεία Miele έχει δικαίωμα να κάνει προσαρμογή τιμών οποιαδήποτε στιγμή. Όταν αγοράζετε ένα Πιστοποιητικό τεχνικής κάλυψης ισχύουν οι τιμές από τον τιμοκατάλογο που έχουν επικοινωνηθεί κατά τη στιγμή της αγοράς. Αλλαγές τιμών στο Πιστοποιητικό τεχνικής κάλυψης δεν θα δοθούν εκ των προτέρων. Αν το τιμολόγιο έχει εξοφληθεί μέσα στην περίοδο εξόφλησης, θεωρείται ότι η αλλαγή τιμής έχει γίνει αποδεκτή. Αν η πληρωμή έχει παρακρατηθεί, η εγγύηση δεν θα παραταθεί. Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).
  5. Ανάλογα με τον τρόπο τοποθέτησης της παραγγελίας το Πιστοποιητικό μπορεί να χορηγηθεί είτε από τον τεχνικό επί         τόπου, με e-mail ή ταχυδρομικώς.
  6. Η επισκευή στη συσκευή ή η προμήθεια ανταλλακτικών δεν παρατείνει τη χρονική περίοδο του συμβολαίου. 

 

 1. 2. Όροι ισχύος
  1. Η συσκευή να έχει αγοραστεί από ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα λιανικής πώλησης ή απευθείας από την εταιρεία Miele σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο ή τη Νορβηγία. Η συσκευή συνδέθηκε και τέθηκε σε λειτουργία σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και των αντίστοιχων εθνικών προδιαγραφών.
  2. Κατά την αγορά του Πιστοποιητικού τεχνικής κάλυψης η θέση της συσκευής βρίσκεται εντός Ελλάδος.
  3. Το πιστοποιητικό έχει ισχύ μόνο για μια συγκεκριμένη συσκευή Miele σε κάθε περίπτωση και δεν μεταβιβάζεται.
  4. Αν η κυριότητα της συσκευής αλλάξει ή αν ο κάτοχος αλλάξει διεύθυνση, η εταιρεία Miele πρέπει να ενημερωθεί για να συνεχίσει να ισχύει το πιστοποιητικό
  5.  Το Πιστοποιητικό τεχνικής κάλυψης πρέπει να ενεργοποιηθεί εντός του χρονικού διαστημός των 2 ετών της εργοστασιακής εγγύησης της συσκευής. Το Πιστοποιητικό τεχνικής κάλυψης για ένα έτος (1) αν διατίθεται μπορεί επίσης να αγοραστεί κατά την επίσκεψη του Service από έναν τεχνικό της Miele για συσκευές όχι παλαιότερες από δέκα (10) χρόνια.
  6. Οι υπηρεσίες και τα ανταλλακτικά μέσα στα πλαίσια του Πιστοποιητικού θα χορηγούνται μόνο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Νορβηγία .
  7. Οι υπηρεσίες που περιγράφονται στο Πιστοποιητικό τεχνικής κάλυψης ισχύουν για το Miele Customer Service και το δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργατών (στη χώρα όπου υπάρχει θυγατρική Miele).Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Miele Customer Service στο τηλέφωνο: 801 222 4444 ή www.miele.gr/service
  8. Αν ζητηθεί από τη Miele, η απόδειξη αγοράς και το Πιστοποιητικό τεχνικής κάλυψης θα πρέπει να επιδεικνύονται.
  9. Εάν ο πελάτης αξιώσει υπηρεσίες ή ανταλλακτικά που δεν προκύπτουν από τους όρους ή έχουν αθετηθεί οι όροι του Πιστοποιητικού τεχνικής κάλυψης εφαρμόζεται ο επίσημος τρέχον τιμοκατάλογος υπηρεσιών και ανταλλακτικών.
  10. Η συσκευή με το Miele πιστοποιητικό τεχνικής κάλυψης χρησιμοποιείται μόνο για μη εμπορική χρήση
  11. Το Miele Πιστοποιητικό τεχνικής κάλυψης δεν είναι διαθέσιμo για καφετιέρες, ψυγεία Mastercool & συστήματα σιδερώματος Fashion Master, επαγγελματικές συσκευές, πλυντήρια πιάτων ProfiLine και μικρούς γίγαντες.  

 

 1. 3. Κάλυψη και όρια
  1. Πιθανές βλάβες των συσκευών θα αποκαθίστανται χωρίς χρέωση μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα είτε με επισκευή ή με αντικατάσταση των ελαττωματικών ανταλλακτικών.

 

Όλα τα κόστη μετακίνησης, τα κόστη ανταλλακτικών και εργασίας θα τα αναλαμβάνει η εταιρεία Miele (στη χώρα όπου υπάρχει θυγατρική Miele). Ανταλλακτικά ή μέρη ή συσκευές γίνονται ιδιοκτησία της εταιρείας Miele (στη χώρα όπου υπάρχει θυγατρική Miele).

Οι παραπάνω όροι ισχύουν για εργασίες που θα πραγματοποιηθούν από το εξουσιοδοτημένο δίκτυο τεχνικών της Miele (στη χώρα όπου υπάρχει θυγατρική Miele). Η κάλυψη για τις εργασίες που περιγράφονται στο Πιστοποιητικό ισχύει για τις περιοχές όπου υπάρχει δίκτυο  εξουσιοδοτημένων συνεργατών (στη χώρα όπου υπάρχει θυγατρική Miele) και με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ευχερής πρόσβαση. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι εργασίες θα εκτελούνται στο πλησιέστερο συνεργείο εξουσιοδοτημένου συνεργάτη. Ο πελάτης οφείλει κατά την αγορά του Πιστοποιητικού να ενημερωθεί για την κάλυψη δικτύου συνεργατών στην περιοχή του.

 1. Αν η επισκευή λόγω υψηλού κόστους κρίνεται ασύμφορη ή δεν είναι δυνατή από την Miele, ο πελάτης θα έχει τη δυνατότητα να λάβει μια νέα συσκευή για την ίδια χρήση ισοδύναμων χαρακτηριστικών. Με τη συσκευή που παρέχεται ως αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι εγγυημένη η συνδεσιμότητα με άλλες συσκευές ούτε με το υπάρχον οικιακό σύστημα δικτύου ή αυτοματισμών. Εναλλακτικά, αν ζητηθεί, η αντίστοιχη τρέχουσα αξία αγοράς της συσκευής μπορεί να δοθεί ως αποζημίωση. Αν η Miele αποζημιώσει με την τρέχουσα αξία αγοράς της συσκευής, το Πιστοποιητικό τεχνικής κάλυψης παύει να ισχύει. Αν η συσκευή αντικατασταθεί, η εναπομένουσα χρονική περίοδος κάλυψης που χορηγεί το Πιστοποιητικό τεχνικής κάλυψης μεταφέρεται στη νέα συσκευή.
 2. Το Πιστοποιητικό τεχνικής κάλυψης δεν καλύπτει περαιτέρω απαιτήσεις για ζημιές προς την εταιρεία Miele εκτός από τις περιπτώσεις που προέρχονται από προφανή ή εσκεμμένη αμέλεια από την πλευρά του τεχνικού του Service στον οποίο ανατέθηκε η εργασία από την εταιρεία Miele (στη χώρα όπου υπάρχει θυγατρική Miele) ή ευθύνη η οποία προέρχεται από θανάσιμο τραυματισμό, σωματικό τραυματισμό ή ζημιά στην υγεία.
 3. Η προμήθεια αναλωσίμων και αξεσουάρ δεν καλύπτεται από αυτό το Πιστοποιητικό.

 

 1. 4. Περιορισμοί
Το Πιστοποιητικό τεχνικής κάλυψης δεν θα καλύψει κόστη για επισκευές στις οποίες η βλάβη οφείλεται στις εξής περιπτώσεις:
 1. Ακατάλληλη εγκατάσταση, π.χ. μη συμμόρφωση προς τους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας και τις γραπτές οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης.
 2. Ακατάλληλη χρήση και λειτουργία, όπως η χρήση ακατάλληλων απορρυπαντικών ή χημικών καθώς και ζημιά που προκλήθηκε από είσοδο υγρών, σκόνης οικοδομών ή από τόνερ.
 3. Μια συσκευή που αγοράστηκε σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο ή τη Νορβηγία, μπορεί να μην είναι κατάλληλη προς χρήση ή μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς ως προς τη χρήση εξαιτίας διαφορετικών τεχνικών προδιαγραφών. Συσκευές που έχουν τοποθετηθεί και λειτουργούν σε  σκάφη
 4. Εξωτερικοί παράγοντες, όπως ζημιά που προκλήθηκε από τη μεταφορά, πρόσκρουση ή ταλάντευση, κακές περιβαλλοντικές συνθήκες ή φυσικά φαινόμενα.  Οι ζημίες που προκαλούνται από τις χημικές και ηλεκτροχημικές επιπτώσεις του νερού ή/και γενικά προκαλούνται από μη ομαλές περιβαλλοντικές συνθήκες, δεν οδηγούν σε υποχρεώσεις κάλυψης από το Πιστοποιητικό.
 5. Διενέργεια επέμβασης, επισκευής, συντήρησης ή τροποποίησης της συσκευής που έγινε από πρόσωπο μη εξουσιοδοτημένο από το επίσημο σέρβις της Miele.
 6. Ζημιά σε μη στάνταρ εξαρτήματα πρόσθετα εξαρτήματα ή αξεσουάρ ή προεκτάσεις σωληνώσεων. Χρησιμοποίηση ακατάλληλων ανταλλακτικών, αξεσουάρ ή αναλωσίμων, τα οποία δεν έχουν εγκριθεί από την Miele.
 7. Θραύση ή φθορά κρυστάλλων ή εξαρτημάτων από γυαλί και λαμπτήρων.
 8. Βλάβες οφειλόμενες σε διακύμανση της ηλεκτρικής τάσης που υπερβαίνει τα καθοριζόμενα από τον κατασκευαστή όρια.
 9. Μη εκτέλεση εργασιών καθαρισμού ή συντήρησης και περιποίησης σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
 10. Φθορές που οφείλονται στην συνήθη χρήση ή και μειωμένη απόδοση μπαταριών ή άλλων εξαρτημάτων τα οποία σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης χρειάζεται να αντικαθίστανται τακτικά κατά την διάρκεια ζωής της συσκευής, καθώς και η φθορά ιμάντων ή ελαστικών μερών.


 

5.     Προστασία προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό εκπλήρωσης δεσμεύσεων που αφορούν το συμβόλαιο και τις εξυπηρέτησης πελατών. Η Miele συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την νομοθεσία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, δείτε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων στη διεύθυνση:  www.miele.gr/domestic/dataprotection-46.htm .

 

6.  Δικαίωμα υπαναχώρησης

Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από αυτό το συμβόλαιο μέσα σε 14 ημέρες χωρίς να δώσετε κάποιο λόγο. Η χρονική περίοδος υπαναχώρησης θα εκπνεύσει μετά από 14 ημέρες από την ημέρα ολοκλήρωσης του συμβολαίου.

Για να εξασκήσετε το δικαίωμα της υπαναχώρησης, πρέπει να μας ενημερώσετε  ταχυδρομικώς στην διεύθυνση: ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ Λεωφόρος Μεσογείων 257 Νέο Ψυχικό ΤΚ.15451 Ελλάδα 2106794444 ή με e-mail στην διεύθυνση: info@miele.gr ή με fax: 2106794409 για την απόφασή σας να αποχωρήσετε από αυτό το συμβόλαιο με μια ξεκάθαρη δήλωση υπαναχώρησης (π.χ. μια επιστολή σταλμένη ταχυδρομικώς, με φαξ ή με e-mail). Για να προλάβετε την προθεσμία, αρκεί να στείλετε την επιστολή που αφορά την άσκηση του δικαιώματος της υπαναχώρησης πριν εκπνεύσει η χρονική περίοδος.

Συνέπειες

Αν υπαναχωρήσετε από αυτό το συμβόλαιο, θα σας αποζημιώσουμε για όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς, συμπεριλαμβανομένου του κόστους παράδοσης (με εξαίρεση τα συμπληρωματικά κόστη που προκύπτουν από την επιλογή σας για κάποιο τύπο παράδοσης διαφορετικό από τον λιγότερο ακριβό τύπο της στάνταρ παράδοσης που προσφέρεται από εμάς), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από 14 ημέρες από την ημέρα κατά την οποία πληροφορηθήκαμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από αυτό το συμβόλαιο. Θα σας αποζημιώσουμε, χρησιμοποιώντας τους ίδιους τρόπους πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός αν συμφωνήσουμε μαζί ρητά για κάτι διαφορετικό, σε κάθε περίπτωση δεν θα σας επιβληθούν χρεώσεις ως αποτέλεσμα αυτής της αποζημίωσης.

Αν ζητήσατε να ξεκινήσει η παροχή των υπηρεσιών και ανταλλακτικών κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου της υπαναχώρησης, θα παρακρατηθεί  το ποσό που είναι ανάλογο με το ποσοστό της διάρκειας του συμβολαίου τεχνικής κάλυψης μέχρι τότε που μας ενημερώσατε για την υπαναχώρησή σας από το συμβόλαιο, σε σύγκριση με την πλήρη διάρκεια του συμβολαίου

 

 

Δείγμα φόρμας υπαναχώρησης

(Παρακαλώ συμπληρώστε και αποστείλετε αυτή τη φόρμα, μόνο αν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από το συμβόλαιο)

 

-                 Προς: ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ Λεωφόρος Μεσογείων 257 Νέο Ψυχικό ΤΚ.15451 Ελλάδα 2106794444

-                 Εγώ/Εμείς (*) δια της παρούσης ενημερώνω/ουμε ότι εγώ/εμείς (*) υπαναχωρώ/-ούμε από το συμβόλαιό μου/μας (*) πώλησης των παρακάτω αγαθών (*)/για την προμήθεια της παρακάτω υπηρεσίας (*), με αριθμό συμβολαίου -παραγγελίας(*)

-                 Παραγγέλθηκε στις (*)/παραλήφθηκε στις (*),

-                 Όνομα πελάτη(-τών),

-                 Διεύθυνση πελάτη(-τών),

-                 Υπογραφή πελάτη(-τών) (μόνο αν αυτή η φόρμα γράφεται σε χαρτί),

-                 Ημερομηνία

 

 

Η Miele για το θέμα προστασίας δεδομένων
Η Miele δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα χωρίς την έγκρισή σας.

1. Χρήση προσωπικών δεδομένων
Η Miele συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως πχ. όνομα, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail, τηλέφωνο και Fax μόνο για το σκοπό για τον οποίο εσείς τα δώσατε (π.χ. για υποβολή αίτησης εργασίας, αποστολή προσπέκτ ή άλλου έντυπου υλικού). Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για να ικανοποιηθούν δικά σας αιτήματα και για να μπορούμε εμείς να καλυτερεύουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο μέσα στα πλαίσια του Miele group και από εταιρικούς συνεργάτες, οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι από εμάς να επεξεργαστούν τα στοιχεία σας και να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες σας. Η Miele προστατεύει με εχεμύθεια τα προσωπικά σας δεδομένα. Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων συμμορφώνεται πάντα στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις της χώρας στην οποία ανήκει η ιστοσελίδα την οποία έχετε επισκεφθεί.

2. Τεχνολογίες
Η Miele χρησιμοποιεί τεχνολογίες του Internet (π.χ. cookies, javascript) με μοναδικό σκοπό να κάνει πιο εύχρηστες τις εφαρμογές του Internet. Για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της ιστοσελίδας, οι πληροφορίες σώζονται αυτόματα σε περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων (π.χ. browser - πρόγραμμα περιήγησης, operating system - λειτουργικό σύστημα, click count - μετρητής κλικ, average time spent per page - μέσος χρόνος επισκεψιμότητας ανά σελίδα). Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα.

3. Ασφάλεια
Η Miele εγγυάται για τη φύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων κατά της απώλειας, καταστροφής, αλλοίωσης, παραποίησης, παράνομης πρόσβασης και παράνομης γνωστοποίησης.

4. Παραπομπή σε άλλες ιστοσελίδες
Παραπομπές (αποκαλούμενες hyperlinks) από τις ιστοσελίδες της Miele μπορεί να σας συνδέσουν με ιστοσελίδες άλλων εταιριών. Η Miele δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους και για την πολιτική τους προστασίας δεδομένων.

5. Ζητήματα προστασίας δεδομένων
Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις που αφορούν στην προστασία δεδομένων της Miele, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο για τα θέματα αυτά στο info@miele.gr

6. Περαιτέρω ανάπτυξη στις τεχνολογίες του διαδικτύου (internet) / στρατηγική ασφάλειας δεδομένων
Η περαιτέρω ανάπτυξη των τεχνολογιών του διαδικτύου, σαφώς, επηρεάζει τη στρατηγική ασφάλειας δεδομένων. Αν προκύψουν οποιεσδήποτε αλλαγές/τροποποιήσεις της πολιτικής μας, θα γνωστοποιηθούν έγκαιρα σε αυτή τη σελίδα.

7. Αποποίηση ευθύνης
Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες, για να διασφαλιστεί η ορθότητα των πληροφοριών. Όμως, λόγω της διαρκούς βελτίωσης των προϊόντων, διατηρεί η Miele το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στα προϊόντα και στα τεχνικά δεδομένα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Συμβατικοί όροι του πιστοποιητικού του CareBox για ηλεκτρικές σκούπες

I. Διάρκεια και έναρξη της κάλυψης
1. Η Miele παρέχει 2ετή εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος. Με το πιστοποιητικό του CareBox για ηλεκτρικές σκούπες, η Miele Ελλάς καλύπτει το κόστος επισκευής για τρία (3) επιπλέον έτη, αμέσως μετά την λήξη της περιόδου εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος αναγράφεται στην εμπρόσθια πλευρά του πιστοποιητικού.
2. Η επισκευή του μηχανήματος ή η παροχή ανταλλακτικών δεν παρατείνει την περίοδο ισχύος της σύμβασης.

II. Προϋποθέσεις ισχύος
1. Η αγορά του μηχανήματος έχει πραγματοποιηθεί από εξουσιοδοτημένη εξειδικευμένη επιχείρηση λιανικού εμπορίου ή απευθείας από τη Miele σε χώρα της ΕΕ, στην Ελβετία ή τη Νορβηγία.
2. Κατά την αγορά του CareBox για ηλεκτρικές σκούπες, ο τόπος διαμονής του πελάτη και ο ο τόπος λειτουργίας του μηχανήματος είναι στην Ελλάδα.
3. Το πιστοποιητικό του CareBox για ηλεκτρικές σκούπες ισχύει μόνο για ένα εκάστοτε συγκεκριμένο μηχάνημα Miele και δεν είναι μεταβιβάσιμο.
4. Το πιστοποιητικό του CareBox για ηλεκτρικές σκούπες πρέπει να καταχωριστεί και να ληφθεί εντός της διετούς περιόδου εγγύησης του μηχανήματος.
5. Οι υπηρεσίες βάσει του πιστοποιητικού του Care Box για ηλεκτρικές σκούπες θα παρέχονται μόνο στην ΕΕ, την Ελβετία και τη Νορβηγία.
6. Αν χρησιμοποιηθούν σακούλες σκόνης που δεν φέρουν τη σήμανση «αυθεντικό ανταλλακτικό της Miele», παύει να ισχύει η σύμβαση συντήρησης.
7. Εάν ζητηθεί από τη Miele, πρέπει να επιδεικνύεται η απόδειξη αγοράς και το πιστοποιητικό, τα οποία θα πρέπει να αναγράφουν το όνομα και τη διεύθυνση του πελάτη.
8. Τα προϊόντα που συνοδεύονται από το πιστοποιητικό προορίζονται μόνο για μη εμπορική χρήση.

III. Κάλυψη και εύρος
1. Μηχανικά ελαττώματα θα αποκαθίστανται δωρεάν εντός εύλογου χρόνου με επισκευή ή αντικατάσταση των προβληματικών εξαρτημάτων. Η Miele Ελλάς αναλαμβάνει το σύνολο του κόστους μεταφοράς της συσκευής, επίσκεψης τεχνικού, εργασίας και ανταλλακτικών. Η Miele Ελλάς αποκτά την κυριότητα των ν ανταλλακτικών ή των εξαρτημάτων που θα έχουν αντικατασταθεί.
2. Υπηρεσίες βάσει του πιστοποιητικού του CareBox για ηλεκτρικές σκούπες θα παρέχονται μόνο από τεχνικούς συντήρησης εξουσιοδοτημένους από τη Miele Ελλάς.
3. Εάν η επισκευή του μηχανήματος συνεπάγεται υπερβολικά μεγάλο κόστος ή είναι αδύνατη, θα αντικατασταθεί με ίδιο ο ή αντίστοιχο νέο μηχάνημα. Εναλλακτικά, εάν ζητηθεί από τον πελάτη, μπορεί να του καταβληθεί η τρέχουσα εμπορική αξία του μηχανήματος. Εάν η Miele καταβάλει στον πελάτη την τρέχουσα εμπορική αξία της συσκευής, το πιστοποιητικό του CareBox για ηλεκτρικές σκούπες παύει να ισχύει. Σε περίπτωση αντικατάστασης του μηχανήματος, η υπόλοιπη περίοδος κάλυψης που προβλέπεται στο πιστοποιητικό του CareBox για ηλεκτρικές σκούπες μεταφέρεται στο νέο προϊόν.
4. Το πιστοποιητικό του CareBox για ηλεκτρικές σκούπες δεν καλύπτει οποιαδήποτε απαίτηση αποζημίωσης κατά της Miele Ελλάς, εκτός των αξιώσεων για αποζημίωση λόγω θανάτου, σωματικής βλάβης ή βλάβης στην υγεία. που οφείλονται σε δόλο ή βαριά αμέλεια.
5. Η παρούσα συμφωνία δεν καλύπτει την προμήθεια εγκαταστάσεων λειτουργίας, αναλώσιμων και αξεσουάρ.

IV. Περιορισμοί
Το πιστοποιητικό του CareBox για ηλεκτρικές σκούπες δεν καλύπτει το κόστος επισκευής, στην περίπτωση που μία βλάβη οφείλεται στα ακόλουθα:
1. Ακατάλληλη εγκατάσταση, π.χ. μη συμμόρφωση με σχετικούς κανονισμούς ασφάλειας και έγγραφες οδηγίες λειτουργίας και εγκατάστασης.
2. Ακατάλληλη χρήση και χειρισμό, όπως χρήση λανθασμένης σακούλας σκόνης και φίλτρου, ζημιές που προκλήθηκαν από τοποθέτηση ανταλλακτικών άλλων κατασκευαστών, ή ζημιά που προκλήθηκε από την εισχώρηση υγρών, σκόνης κατασκευών ή τόνερ.
3. Εάν το μηχάνημα το οποίο έχει αγοραστεί σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, την Ελβετία ή τη Νορβηγία δεν είναι κατάλληλο για χρήση στην χώρα λειτουργίας του ή υπόκειται σε περιορισμούς χρήσης λόγω διαφορετικών τεχνικών προδιαγραφών.
4. Έχουν υπεισέλθει εξωτερικοί παράγοντες, όπως ζημιές προκαλούμενες από μεταφορά, πρόσκρουση και κραδασμούς, αντίξοες καιρικές συνθήκες ή φυσικά φαινόμενα.
5. Επισκευές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν πραγματοποιηθεί από τεχνικούς εκπαιδευμένους και εξουσιοδοτημένους από τη Miele.
6. Μη χρήση αυθεντικών ανταλλακτικών της Miele ή αξεσουάρ εγκεκριμένων από τη Miele.
7. Ζημιά σε μη εγκεκριμένα από την Miele αξεσουάρ.
8. Αυξομειώσεις στην ηλεκτρική τάση ί που υπερβαίνουν τα όρια ανοχής που καθορίζονται από τον κατασκευή.
9. Μη εκτέλεση εργασιών καθαρισμού και περιποίησης σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας.

V. Προστασία δεδομένων
Προσωπικά δεδομένα θα χρησιμοποιούνται μόνο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων σύμφωνα με τη σύμβαση, σε πλήρη συμμόρφωση προς την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Συμβατικοί όροι υπηρεσίας συντήρησης

Ισχύουν οι ακόλουθοι συμβατικοί όροι

1. Υπηρεσίες

1.1   Η Υπηρεσία συντήρησης είναι μια μοναδική προσφορά εξυπηρέτησης και συντήρησης στο σπίτι, η οποία διενεργείται από εξειδικευμένους τεχνικούς της Miele. Παρέχει στον αγοραστή το δικαίωμα για μια επαγγελματική διαγνωστική συντήρηση και αξιολόγηση των επιδόσεων της συσκευής ή των συσκευών Miele που προσδιορίζονται στην εντολή συντήρησης.

1.2   Η επίσκεψη συντήρησης περιλαμβάνει ενδελεχή καθαρισμό, φροντίδα και συντήρηση της συσκευής, καθώς και έλεγχο απόδοσης με διαγνωστικά εργαλεία. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης συντήρησης θα παρέχονται ενημερώσεις προγραμμάτων και λογισμικού (εάν ισχύει) και προϊόντα φροντίδας που απαιτούνται για τον καθαρισμό της συσκευής/των συσκευών.

1.3   Η Miele Ελλάς θα προγραμματίσει την οικιακή επίσκεψη σε συμφωνημένη ώρα και ημερομηνία.

1.4   Εάν, εκτός από την εγγύηση του κατασκευαστή ή την ευθύνη για τυχόν αστοχίες, εντοπιστούν τυχόν δυσλειτουργίες ή σημεία φθοράς κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι επισκευές μπορούν να πραγματοποιηθούν εφόσον το επιθυμεί ο καταναλωτής. Το κόστος των ανταλλακτικών και των απαιτούμενων εργασιών θα τιμολογείται στη συνέχεια ξεχωριστά σύμφωνα με τα ισχύοντα τιμολόγια.

 

2. Όροι

2.1  Η Υπηρεσία Συντήρησης εφαρμόζεται αποκλειστικά στην premium γκάμα οικιακών συσκευών της Miele που λειτουργούν σε οικιακό περιβάλλον, ανεξάρτητα από την ημερομηνία αγοράς.

2.2  Η διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας συντήρησης εξαρτάται από την ορθή εγκατάσταση και λειτουργία της (των) συσκευής(-ών) σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης που συνοδεύουν κάθε προϊόν.

2.3   Η Υπηρεσία συντήρησης παρέχεται μόνο στη (χώρα).

 

3. Πληρωμή

3.1   Τιμές υπηρεσιών συντήρησης, όπως καθορίζονται στον τιμοκατάλογο κατά την τοποθέτηση παραγγελιών.

3.2   Η πλήρης εξόφληση της τιμής μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της υπηρεσίας.

3.3  Σε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν είναι παρών ή διαθέσιμος κατά τη συμφωνηθείσα ώρα και ημερομηνία της επίσκεψης συντήρησης, η Miele Hellas διατηρεί το δικαίωμα να τιμολογήσει πλήρεις χρεώσεις.

 

4. Περιορισμοί

4.1   Η υπηρεσία συντήρησης δεν καλύπτει τα ακόλουθα:

α.   επισκευή της (των) συσκευής(-ών) Miele, όταν ένα ελάττωμα είναι εμφανές κατά την εκτέλεση της επίσκεψης συντήρησης,

β.   πρόσθετες υπηρεσίες, όπως επισκευές (να τιμολογούνται χωριστά σύμφωνα με τα ισχύοντα τιμολόγια),

γ.   καθαριστικό για πλυντήριο ρούχων και πλυντήριο πιάτων, καθώς και προϊόντα περιποίησης Miele επιπλέον του σημείου 1.2 για μελλοντική χρήση από τον καταναλωτή,

δ.   κάλυψη για ζημίες λόγω κακής χρήσης (συμπεριλαμβανομένης της μη συντήρησης, συντήρησης ή  χρήσης με τη δέουσα προσοχή), αμέλειας, ατυχήματος ή συνήθους φθοράς,

ε.   καθαρισμό και φροντίδα σε περίπτωση που η συσκευή ή οι συσκευές έχουν παραμεληθεί και δεν έχουν τύχει φροντίδας, όπως ορίζεται στις οδηγίες χρήσης (συμπεριλαμβανομένου του καθαρισμού του εσωτερικού των εντοιχιζόμενων συνδυασμένων φούρνων ατμού και των εντοιχιζόμενων ηλεκτρικών φούρνων με μικροκύματα),

στ. τη γκάμα των επαγγελματικών ή οικιακών συσκευών Miele που λειτουργούν σε εμπορικό περιβάλλον.

 

5. Ευθύνη

Η υπηρεσία συντήρησης δεν καλύπτει περαιτέρω αξιώσεις για ζημία κατά της Miele Hellas εκτός από περιπτώσεις που προκύπτουν από βαριά ή δόλια αμέλεια εκ μέρους του τεχνικού γραφείου στο οποίο έχει αναθέσει τις εργασίες συντήρησης η Miele Hellas ή ευθύνη που προκύπτει από θανατηφόρο τραυματισμό, σωματική βλάβη ή βλάβη της υγείας.

 

6. Προστασία δεδομένων

Η Miele συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ανατρέξτε στην επισήμανση περί απορρήτου στη διεύθυνση https://www.miele.gr/domestic/dataprotection-46.htm#p2618  .

 

7. Δικαίωμα υπαναχώρησης

Έχετε το δικαίωμα να αποχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερών χωρίς να αναφέρετε κάποιο λόγο. Η περίοδος υπαναχώρησης λήγει μετά από 14 ημέρες από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης. Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να μας ενημερώσετε (Miele Hellas, Λεωφ. Μεσογείων 257, Ν. Ψυχικό, 801 222 4444, fax 210-6794400, info@miele.gr) για την απόφασή σας να αποχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με σαφή δήλωση (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, αρκεί να αποστείλετε την ανακοίνωσή σας σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.

 

Επιπτώσεις της υπαναχώρησης

Εάν αποχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστραφούν όλες οι πληρωμές που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (με εξαίρεση τις συμπληρωματικές δαπάνες που προκύπτουν από την επιλογή σας ενός είδους παράδοσης διαφορετικού από το λιγότερο δαπανηρό είδος τυποποιημένης παράδοσης που προσφέρθηκε από εμάς), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε όχι αργότερα από 14 ημέρες από την ημέρα κατά την οποία ενημερωθήκαμε για την απόφασή σας να αποχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Θα πραγματοποιήσουμε την επιστροφή αυτή χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής με αυτά που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν έχετε ρητά συμφωνήσει διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα επιβαρυνθείτε με τέλη ως αποτέλεσμα αυτής της επιστροφής. Εάν ζητήσατε να αρχίσετε την εκτέλεση των υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης, θα μας καταβάλετε ποσό ανάλογο με αυτό που παρασχέθηκε, μέχρι να μας γνωστοποιήσετε την υπαναχώρηση σας από την παρούσα σύμβαση, σε σύγκριση με την πλήρη κάλυψη της σύμβασης.

 

Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης

(Συμπληρώστε και επιστρέψτε το έντυπο αυτό, μόνο εάν επιθυμείτε να αποχωρήσετε από τη σύμβαση.)

— Προς Miele Hellas, Λεωφ. Μεσογείων 257, Ν. Ψυχικό, 801 222 4444 , fax 210-6794400, info@miele.gr:

— Εγώ/Εμείς (*) γνωστοποιώ/γνωστοποιούμε ότι εγώ/εμείς (*) αποσύρομαι/αποσυρόμαστε από τη σύμβαση πώλησης (*) των ακόλουθων εμπορευμάτων (*)/για την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας (*),

— έγινε παραγγελία στις (*)/έγινε παραλαβή στις (*),

— Όνομα καταναλωτή(τών),

— Διεύθυνση καταναλωτή(τών),

— Υπογραφή καταναλωτή(τών), (μόνο εάν το έντυπο αυτό κοινοποιείται σε έντυπη μορφή),

— Ημερομηνία

(*) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.

 

Τέλος των πληροφοριών υπαναχώρησης.

1. Το παρόν συμφωνητικό διέπει τη λήψη και χρήση λογισμικού και πληροφοριών της Miele. Προβαίνοντας στη λήψη, ο χρήστης συμφωνεί ότι δεσμεύεται από τους παρόντες όρους.

2. Εν γένει, οι λήψεις είναι διαθέσιμες 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα. Ωστόσο, η Miele δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών βάσει της κατάστασης του internet και υπολογιστικών συστημάτων.

3. Η Miele ασκεί τη δέουσα επιμέλεια ώστε να διατηρεί τις λήψεις ενημερωμένες. Η Miele διατηρεί το δικαίωμα, ωστόσο, να μεταβάλλει τις πληροφορίες και το λογισμικό ανά πάσα στιγμή, ειδικά σε ό,τι αφορά περαιτέρω τεχνικές ή οικονομικές εξελίξεις ή μεταβολή των συνθηκών παροχής υπηρεσιών ή των γενικών συνθηκών, λαμβάνοντας επίσης υπόψη θέματα τιμολόγησης/εμπορικά θέματα, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει για τις μεταβολές.          

Δικαιώματα και ευθύνες κατά τη χρήση                                    

1. Τα περιεχόμενα προστατεύονται από τον νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Δικαιούχοι είναι η  Miele και τρίτοι. Η χρήση και, συγκεκριμένα, οποιαδήποτε αναπαραγωγή, διανομή,  επίδειξη, εκπομπή, διάθεση σε δημόσια πρόσβαση και, καθώς και προσαρμογές και μετατροπές επιτρέπονται μόνο μετά τη ρητή γραπτή συναίνεση της Miele ή των κατόχων των αντίστοιχων δικαιωμάτων.

2. Το λογισμικό της Miele απαγορεύεται να δημοσιευθεί, να μεταπωληθεί, να χρησιδανειστεί ή να παραχωρηθεί σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους. Το λογισμικό της Miele είναι αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας περιέχει δε και στοιχεία διανοητικής ιδιοκτησίας. Για αυτό τον λόγο, δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα του λογισμικού, η αποσυμπίλησή του ή η μετατροπή του σε άλλες χρησιμοποιήσιμες μορφές.

3. Αν από την κείμενη νομοθεσία προβλέπονται εξαιρέσεις από τους πιο πάνω περιορισμούς, αυτέ οι εξαιρέσεις ισχύουν και εν προκειμένω.

4. Η Miele εκχωρεί στον χρήστη χωρίς αποκλειστικότητα βασικά και μεταβιβάσιμα δικαιώματα. Η εκχώρηση αυτή μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Miele. Ο χρήστης δικαιούται να χρησιμοποιεί τις λήψεις για την υποστήριξη επιχειρηματικών του σκοπών εντός του πλαισίου εφαρμογής υπαρχουσών επιχειρηματικών συμβάσεων με την Miele. Οι οδηγίες της Miele θα πρέπει να ακολουθούνται αυτούσιες.

5. Η Miele επισημαίνει το γεγονός ότι η μετάδοση δεδομένων μέσω του internet δεν είναι ασφαλής. Δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο μη εξουσιοδοτημένα άτομα να λάβουν γνώση των δεδομένων καθώς και να τα αλλοιώσουν.

Ευθύνη

1. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ή εξασφάλιση μέσω του περιεχομένου και των λήψεων που διατίθενται μέσω του παρόντος Συμφωνητικού. Παρομοίως, δεν επιτρέπεται να εγείρονται απαιτήσεις εγγύησης βάσει αυτού.

2. Η Miele δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα, την ποιότητα και την αξιοπιστία των πληροφοριών, ούτε για τα αποτελέσματα που μπορεί να επιτευχθούν με χρήση αυτών των πληροφοριών. Η Miele δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που οφείλεται στη χρήση των λήψεων, όπως η απώλεια υπηρεσιών, η απώλεια κερδών, η απώλεια πληροφοριών και δεδομένων. Οι αποφάσεις ως προς τη χρήση του λογισμικού που διατίθεται από την Miele ως λήψεις θα πρέπει να λαμβάνονται κατόπιν συμβουλών της Miele.

3. Η Miele δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημίες οι οποίες οφείλονται σε χρήση, αδυναμία χρήσης, πιθανά σφάλματα υλικού ή λογισμικού ή εσφαλμένες ρυθμίσεις συστήματος που έχουν δημιουργηθεί από τον χρήστη. Ο χρήστης αναλαμβάνει  τον πλήρη κίνδυνο για τη χρήση των λήψεων. Η Miele δεν φέρει καμία ευθύνη για το λογισμικό και τις πληροφορίες, ειδικά ως προς τη δυνατότητα χρήσης, την ακρίβεια, την πληρότητα και την απαλλαγή τους από ιούς.                      

4. Η Miele δεν φέρει επίσης καμία ευθύνη για ζημίες που προκαλούνται από ιούς, δούρειους ίππους, φημολογούμενους ιούς ή παρόμοια προγράμματα, καθώς και για προγράμματα, τμήματα προγραμμάτων ή κώδικα που προκαλούν παρόμοια παρεμπόδιση, καταστροφή ή αστοχία συστημάτων ή μερών τους. Ο χρήστης πρέπει να λαμβάνει τα δικά του μέτρα προστασίας από ιούς και άλλα καταστροφικά δεδομένα.

5. Η Miele δεν φέρει καμία ευθύνη για την εσφαλμένη μεταβίβαση δεδομένων, την παραποίηση αυτών των δεδομένων από τρίτους, ειδικά μέσω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δίκτυα και τα συστήματά της,  αυτή η πρόσβαση δεν υποστηρίζεται από την ίδια.

6. Ευθύνη υφίσταται μόνον όταν τούτο προβλέπεται ρητά από τον νόμο, όπως σε περιπτώσεις πρόκλησης ζημίας από δόλο ή βαριά αμέλεια, όταν ισχύουν εγγυήσεις ποιότητας ή παραβιάζονται ουσιώδεις συμβατικές υποχρεώσεις, σε περίπτωση απώλειας ζωής, ακρωτηριασμού ή ασθένειας, καθώς και σε περιπτώσεις ύπαρξης ευθύνης για ελαττωματικά προϊόντα. Ωστόσο, η αποζημίωση λόγω παραβίασης ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων περιορίζεται σε ζημίες που μπορούν να προβλεφθούν και είναι συνήθεις για τη σύμβαση, εφόσον δεν υπάρχει δόλος ή βαριά αμέλεια.

Προβολή αρχείων pdf

Για την προβολή αρχείων pdf απαιτείται το Adobe Acrobat Reader.

Προβολή δεδομένων CAD

Τα δεδομένα σχεδίασης επιτρέπουν την απλή, γρήγορη και ασφαλή σχεδίαση δισδιάστατων και, μερικές φορές, τριδιάστατων προσόψεων και κατόψεων. Τα δεδομένα σχεδίασης, όπως μετρήσεις, σημεία σύνδεσης και οι απαραίτητες υποδομές επισημαίνονται.

Κατά κανόνα, απαιτείται ειδικό λογισμικό για την προβολή αρχείων CAD. Τα δεδομένα CAD από την Miele διατίθενται σε διάφορες μορφές και είναι συμβατά με σύγχρονα προγράμματα CAD:

3DS: http://en.wikipedia.org/wiki/.3ds

DWG: http://en.wikipedia.org/wiki/.dwg

OBJ: http://en.wikipedia.org/wiki/Wavefront_.obj_file

STEP: http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10303-21

Τα αρχεία σχεδίασης των συσκευών επισημαίνονται με τον τύπο θέρμανσης “EL” (ηλεκτρική), “D” (με ατμό) ή “G” (με αέριο), κατά περίπτωση. Οι επιπλέον σημάνσεις "D", "S", "V" ή "R" σημαίνουν κάτοψη, πλευρική όψη, πρόσοψη ή πίσω όψη των συσκευών.

Ο αποδέκτης αναλαμβάνει την ευθύνη για τη σωστή επιλογή και τις συνέπειες από τη χρήση των δεδομένων, ενώ αποδέχεται τις συνέπειες της χρήσης των δεδομένων, καθώς και των επιθυμητών ή τελικών αποτελεσμάτων. Εξαιρείται η ευθύνη για θετικές ή αποθετικές ζημίες.

Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε τυχόν απορίες σας:

Η ιστοσελίδα της ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες άλλων προμηθευτών. Κάθε αρχική σύνδεση προς μια συνδεδεμένη ιστοσελίδα ελέγχεται για παράνομο περιεχόμενο. Η ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ δεν ευθύνεται για εξωτερικό περιεχόμενο στο οποίο μπορεί να γίνει πρόσβαση μέσω αυτών των συνδέσμων. Ωστόσο, αν η ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ διαπιστώσει ή ενημερωθεί ότι ένας ιστότοπος εμφανίζει παράνομο περιεχόμενο, η παραπομπή στον σύνδεσμο θα αφαιρεθεί το συντομότερο δυνατό.

ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ 20 ΧΡΟΝΙΑ

Κατά τη φάση ανάπτυξης της σειράς προϊόντων που αναφέρονται παρακάτω, η Miele έχει διεξαγάγει δοκιμές αντοχής προσομοιώνοντας μια μέση χρήση 20 χρόνων ενός μέσου νοικοκυριού. Η έκταση της δοκιμής για κάθε σειρά περιγράφεται παρακάτω. Αυτό δεν αποτελεί διαβεβαίωση ή εγγύηση της ανθεκτικότητας της σειράς προϊόντων μας που διατίθενται στην αγορά για 20 έτη. Παρά τις δοκιμές κατά τη φάση ανάπτυξης, οι μεμονωμένες συσκευές ενδέχεται να χρειάζονται service περιστασιακά ή επισκευή ή αντικατάσταση βασικών εξαρτημάτων. Ως εκ τούτου, ισχύουν οι θεσμοθετημένες διατάξεις και, κατά περίπτωση, οι πρόσθετες διατάξεις εγγύησης προϊόντος στο πλαίσιο των γενικών όρων πωλήσεων της συσκευής Miele.

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ

Η MIELE εκτελεί δοκιμές αντοχής σε μοντέλα ανάπτυξης και βασικά εξαρτήματα κατά τη φάση ανάπτυξης της σειράς πλυντηρίων ρούχων W 1 (μοντέλα εμπρόσθιας φόρτωσης). Στόχος αυτών των δοκιμών που διενεργούνται από τη MIELE είναι η προσομοίωση της μέσης χρήσης σε διάστημα 20 ετών.
Οι συνθήκες των δοκιμών αντοχής καθορίζονται σύμφωνα με τις συνήθειες του μέσου καταναλωτή, οι οποίες αντλούνται από μελέτες και έρευνες. Η MIELE χρησιμοποιεί ως βάση συνολικά 5.000 κύκλους πλύσης σε διαφορετικά προγράμματα. Αυτό αντιστοιχεί σε 5 κύκλους πλύσης ανά εβδομάδα με χρήση σε 50 εβδομάδες τον χρόνο για διάστημα 20 ετών. Οι απαιτήσεις που προέκυψαν από αυτήν τη διαδικασία ερμηνεύτηκαν ως συνθήκες δοκιμών. Εκτός από τις ακριβείς συνθήκες δοκιμών, ορίζεται επίσης ο αριθμός των αντικειμένων που πρόκειται να ελεγχθούν για να ληφθούν στατιστικά αξιόπιστα αποτελέσματα δοκιμών.
Οι δοκιμές που διενεργούνται από τη MIELE κατά τη φάση ανάπτυξης παρακολουθούνται από τους εργαζομένους μας. Τα σχετικά αποτελέσματα καταγράφονται και αξιολογούνται από εμάς. Η σειρά πλυντηρίων ρούχων δεν τίθεται σε κυκλοφορία μέχρι τα αποτελέσματα των δοκιμών να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια για την αξιοπιστία της.
Οι δοκιμές της MIELE «Σε αντιστοιχία με 20 έτη χρήσης» βασίζονται σε μια ολοκληρωμένη δοκιμή, η οποία υλοποιήθηκε σύμφωνα με οδηγίες χρήσης, οδηγίες εργαστηριακών δοκιμών και συμπληρωματικά εργαστηριακά πρότυπα. Η δοκιμή αξιολογήθηκε στο πλαίσιο μελέτης λειτουργικής σταθερότητας και προέκυψε το αποτέλεσμα ότι είναι ολοκληρωμένη, αντιστοιχεί σε προηγμένη τεχνολογία και με αυτήν την προσέγγιση είναι δυνατή η δοκιμή των πλυντηρίων ρούχων για διάρκεια ζωής 20 ετών βάσει της μέσης χρήσης μιας μέσης οικογένειας (Fraunhofer Institut, Expertise LBF- Αριθμός 307049-ExW).
Αυτό δεν αποτελεί διαβεβαίωση ή εγγύηση της ανθεκτικότητας των πλυντηρίων ρούχων που διατίθενται στην αγορά για 20 έτη. Παρά τις δοκιμές κατά τη φάση ανάπτυξης, οι μεμονωμένες συσκευές ενδέχεται να χρειάζονται service περιστασιακά ή επισκευή ή αντικατάσταση βασικών εξαρτημάτων. Ως εκ τούτου, ισχύουν οι θεσμοθετημένες διατάξεις και, κατά περίπτωση, οι πρόσθετες διατάξεις εγγύησης προϊόντος στο πλαίσιο των γενικών όρων πωλήσεων της συσκευής Miele.

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ

Η MIELE εκτελεί δοκιμές αντοχής σε μοντέλα ανάπτυξης και βασικά εξαρτήματα κατά τη φάση ανάπτυξης της σειράς στεγνωτηρίων T1 (μοντέλα αντλίας θερμότητας). Στόχος αυτών των δοκιμών που διενεργούνται από τη MIELE είναι η προσομοίωση της μέσης χρήσης σε διάστημα 20 ετών.
Οι συνθήκες των δοκιμών αντοχής καθορίζονται σύμφωνα με τις συνήθειες του μέσου καταναλωτή, οι οποίες αντλούνται από μελέτες και έρευνες. Η MIELE χρησιμοποιεί ως βάση συνολικά 5.000 κύκλους στεγνώματος σε διαφορετικά προγράμματα. Αυτό αντιστοιχεί σε 5 κύκλους στεγνώματος ανά εβδομάδα με χρήση σε 50 εβδομάδες τον χρόνο για διάστημα 20 ετών. Οι απαιτήσεις που προέκυψαν από αυτήν τη διαδικασία ερμηνεύτηκαν ως συνθήκες δοκιμών. Εκτός από τις ακριβείς συνθήκες δοκιμών, ορίζεται επίσης ο αριθμός των αντικειμένων που πρόκειται να ελεγχθούν για να ληφθούν στατιστικά αξιόπιστα αποτελέσματα δοκιμών.
Οι δοκιμές που διενεργούνται από τη MIELE κατά τη φάση ανάπτυξης παρακολουθούνται από τους εργαζομένους μας. Τα σχετικά αποτελέσματα καταγράφονται και αξιολογούνται από εμάς. Η σειρά στεγνωτηρίων δεν τίθεται σε κυκλοφορία μέχρι τα αποτελέσματα των δοκιμών να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια για την αξιοπιστία της.
Οι δοκιμές της MIELE «Σε αντιστοιχία με 20 έτη χρήσης» βασίζονται σε μια ολοκληρωμένη δοκιμή, η οποία υλοποιήθηκε σύμφωνα με οδηγίες χρήσης, οδηγίες εργαστηριακών δοκιμών και συμπληρωματικά εργαστηριακά πρότυπα. Η δοκιμή αξιολογήθηκε στο πλαίσιο μελέτης λειτουργικής σταθερότητας και προέκυψε το αποτέλεσμα ότι είναι ολοκληρωμένη, αντιστοιχεί σε προηγμένη τεχνολογία και με αυτήν την προσέγγιση είναι δυνατή η δοκιμή των στεγνωτηρίων για διάρκεια ζωής 20 ετών βάσει της μέσης χρήσης μιας μέσης οικογένειας (Fraunhofer Institut, Expertise LBF- Αριθμός 308005).
Αυτό δεν αποτελεί διαβεβαίωση ή εγγύηση της ανθεκτικότητας των στεγνωτηρίων που διατίθενται στην αγορά για 20 έτη. Παρά τις δοκιμές κατά τη φάση ανάπτυξης, οι μεμονωμένες συσκευές ενδέχεται να χρειάζονται service περιστασιακά ή επισκευή ή αντικατάσταση βασικών εξαρτημάτων. Ως εκ τούτου, ισχύουν οι θεσμοθετημένες διατάξεις και, κατά περίπτωση, οι πρόσθετες διατάξεις εγγύησης προϊόντος στο πλαίσιο των γενικών όρων πωλήσεων της συσκευής Miele.

ΠΛΥΝΤΟΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ

Η MIELE εκτελεί δοκιμές αντοχής σε μοντέλα ανάπτυξης και βασικά εξαρτήματα κατά τη φάση ανάπτυξης των πλυντοστεγνωτηρίων της σειράς WT1 (μοντέλα αντλίας θερμότητας). Στόχος αυτών των δοκιμών που διενεργούνται από τη MIELE είναι η προσομοίωση της μέσης χρήσης σε διάστημα 20 ετών.
Οι συνθήκες των δοκιμών αντοχής καθορίζονται σύμφωνα με τις συνήθειες του μέσου καταναλωτή, οι οποίες αντλούνται από μελέτες και έρευνες. Η MIELE χρησιμοποιεί ως βάση συνολικά 5.000 κύκλους πλυσίματος και 4.000 κύκλους στεγνώματος σε διαφορετικά προγράμματα. Αυτό αντιστοιχεί σε 5 κύκλους πλυσίματος και 4 κύκλους στεγνώματος ανά εβδομάδα με χρήση σε 50 εβδομάδες τον χρόνο για διάστημα 20 ετών. Οι απαιτήσεις που προέκυψαν από αυτήν τη διαδικασία ερμηνεύτηκαν ως συνθήκες δοκιμών. Εκτός από τις ακριβείς συνθήκες δοκιμών, ορίζεται επίσης ο αριθμός των αντικειμένων που πρόκειται να ελεγχθούν για να ληφθούν στατιστικά αξιόπιστα αποτελέσματα δοκιμών.
Οι δοκιμές που διενεργούνται από τη MIELE κατά τη φάση ανάπτυξης παρακολουθούνται από τους εργαζομένους μας. Τα σχετικά αποτελέσματα καταγράφονται και αξιολογούνται από εμάς. Η σειρά πλυντοστεγνωτηρίων δεν τίθεται σε κυκλοφορία μέχρι τα αποτελέσματα των δοκιμών να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια για την αξιοπιστία της.
Οι δοκιμές της MIELE «Σε αντιστοιχία με 20 έτη χρήσης» βασίζονται σε μια ολοκληρωμένη δοκιμή, η οποία υλοποιήθηκε σύμφωνα με οδηγίες χρήσης, οδηγίες εργαστηριακών δοκιμών και συμπληρωματικά εργαστηριακά πρότυπα. Η δοκιμή αξιολογήθηκε στο πλαίσιο μελέτης λειτουργικής σταθερότητας και προέκυψε το αποτέλεσμα ότι είναι ολοκληρωμένη, αντιστοιχεί σε προηγμένη τεχνολογία και με αυτήν την προσέγγιση είναι δυνατή η δοκιμή των πλυντοστεγνωτηρίων για διάρκεια ζωής 20 ετών βάσει της μέσης χρήσης μιας μέσης οικογένειας (Fraunhofer Institut, Expertise LBF- Αριθμός 308005).
Αυτό δεν αποτελεί διαβεβαίωση ή εγγύηση της ανθεκτικότητας των πλυντοστεγνωτηρίων που διατίθενται στην αγορά για 20 έτη. Παρά τις δοκιμές κατά τη φάση ανάπτυξης, οι μεμονωμένες συσκευές ενδέχεται να χρειάζονται service περιστασιακά ή επισκευή ή αντικατάσταση βασικών εξαρτημάτων. Ως εκ τούτου, ισχύουν οι θεσμοθετημένες διατάξεις και, κατά περίπτωση, οι πρόσθετες διατάξεις εγγύησης προϊόντος στο πλαίσιο των γενικών όρων πωλήσεων της συσκευής Miele.

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ

Η MIELE εκτελεί δοκιμές αντοχής σε μοντέλα ανάπτυξης και βασικά εξαρτήματα κατά τη φάση ανάπτυξης της σειράς πλυντηρίων πιάτων G 7000. Στόχος αυτών των δοκιμών που διενεργούνται από τη MIELE είναι η προσομοίωση της μέσης χρήσης σε διάστημα 20 ετών.
Οι συνθήκες των δοκιμών αντοχής καθορίζονται σύμφωνα με τις συνήθειες του μέσου καταναλωτή, οι οποίες αντλούνται από μελέτες και έρευνες. Η MIELE χρησιμοποιεί ως βάση συνολικά 5.600 κύκλους πλύσης σε διαφορετικά προγράμματα. Αυτό αντιστοιχεί σε 5,6 κύκλους πλύσης ανά εβδομάδα με χρήση σε 50 εβδομάδες τον χρόνο (280 κύκλοι) για διάστημα 20 ετών. Οι απαιτήσεις που προέκυψαν από αυτήν τη διαδικασία ερμηνεύτηκαν ως συνθήκες δοκιμών. Εκτός από τις ακριβείς συνθήκες δοκιμών, ορίζεται επίσης ο αριθμός των αντικειμένων που πρόκειται να ελεγχθούν για να ληφθούν στατιστικά αξιόπιστα αποτελέσματα δοκιμών.
Οι δοκιμές που διενεργούνται από τη MIELE κατά τη φάση ανάπτυξης παρακολουθούνται από τους εργαζομένους μας. Τα σχετικά αποτελέσματα καταγράφονται και αξιολογούνται από εμάς. Η σειρά πλυντηρίων πιάτων δεν τίθεται σε κυκλοφορία μέχρι τα αποτελέσματα των δοκιμών να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια για την αξιοπιστία της.
Οι δοκιμές της MIELE «Σε αντιστοιχία με 20 έτη χρήσης» βασίζονται σε μια ολοκληρωμένη δοκιμή, η οποία υλοποιήθηκε σύμφωνα με οδηγίες χρήσης, οδηγίες εργαστηριακών δοκιμών και συμπληρωματικά εργαστηριακά πρότυπα. Η δοκιμή αξιολογήθηκε στο πλαίσιο μελέτης λειτουργικής σταθερότητας και προέκυψε το αποτέλεσμα ότι είναι ολοκληρωμένη, αντιστοιχεί σε προηγμένη τεχνολογία και με αυτήν την προσέγγιση είναι δυνατή η δοκιμή των πλυντηρίων πιάτων για διάρκεια ζωής 20 ετών βάσει της μέσης χρήσης μιας μέσης οικογένειας (Fraunhofer Institut, Expertise LBF- Αριθ. 308595-ExG).
Αυτό δεν αποτελεί διαβεβαίωση ή εγγύηση της ανθεκτικότητας των πλυντηρίων πιάτων που διατίθενται στην αγορά για 20 έτη. Παρά τις δοκιμές κατά τη φάση ανάπτυξης, οι μεμονωμένες συσκευές ενδέχεται να χρειάζονται service περιστασιακά ή επισκευή ή αντικατάσταση βασικών εξαρτημάτων. Ως εκ τούτου, ισχύουν οι θεσμοθετημένες διατάξεις και, κατά περίπτωση, οι πρόσθετες διατάξεις εγγύησης προϊόντος.

ΦΟΥΡΝΟΙ

Η MIELE εκτελεί δοκιμές αντοχής στα βασικά εξαρτήματα της σειράς φούρνων H 7000 κατά τη φάση ανάπτυξης. Στόχος αυτών των δοκιμών που διενεργούνται από τη MIELE είναι η προσομοίωση της μέσης χρήσης των βασικών λειτουργιών των φούρνων και φούρνων με λειτουργία μικροκυμάτων σε διάστημα 20 ετών.
Οι συνθήκες των δοκιμών αντοχής καθορίζονται σύμφωνα με τις συνήθειες του μέσου καταναλωτή, οι οποίες αντλούνται από μελέτες και έρευνες. Η MIELE χρησιμοποιεί συνολικά 2.160 ώρες χρήσης για τους φούρνους και 3.160 ώρες χρήσης για τους φούρνους με λειτουργία μικροκυμάτων σε διάφορους τρόπους λειτουργίας. Αυτό αντιστοιχεί σε 108 ώρες χρήσης του φούρνου τον χρόνο και 158 ώρες χρήσης των φούρνων με λειτουργία μικροκυμάτων τον χρόνο (108 ώρες χρήσης του φούρνου και 50 ώρες χρήσης της λειτουργίας μικροκυμάτων). Επιπλέον, έχουν συμπεριληφθεί 3 κύκλοι καθαρισμού με πυρόλυση. Οι απαιτήσεις που προέκυψαν από αυτήν τη διαδικασία ερμηνεύτηκαν ως συνθήκες δοκιμών. Εκτός από τις ακριβείς συνθήκες δοκιμών, ορίζεται επίσης ο αριθμός των αντικειμένων που πρόκειται να ελεγχθούν για να ληφθούν στατιστικά αξιόπιστα αποτελέσματα δοκιμών.
Οι δοκιμές που διενεργούνται από τη MIELE κατά τη φάση ανάπτυξης παρακολουθούνται από τους εργαζομένους μας. Τα σχετικά αποτελέσματα καταγράφονται και αξιολογούνται από εμάς. Η σειρά φούρνων δεν τίθεται σε κυκλοφορία μέχρι τα αποτελέσματα των δοκιμών να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια για την αξιοπιστία των βασικών εξαρτημάτων της σειράς. Τα βασικά εξαρτήματα είναι τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την ορθή χρήση των αντίστοιχων βασικών λειτουργιών της συσκευής.
Οι δοκιμές της MIELE «Σε αντιστοιχία με 20 έτη χρήσης» βασίζονται σε μια ολοκληρωμένη δοκιμή, η οποία υλοποιήθηκε σύμφωνα με οδηγίες χρήσης, οδηγίες εργαστηριακών δοκιμών και συμπληρωματικά εργαστηριακά πρότυπα. Η δοκιμή αξιολογήθηκε στο πλαίσιο μελέτης λειτουργικής σταθερότητας και προέκυψε το αποτέλεσμα ότι είναι ολοκληρωμένη, αντιστοιχεί σε προηγμένη τεχνολογία και με αυτήν την προσέγγιση είναι δυνατή η δοκιμή των βασικών λειτουργιών της συσκευής για διάρκεια ζωής 20 ετών βάσει της μέσης χρήσης μιας μέσης οικογένειας.
Αυτό δεν αποτελεί διαβεβαίωση ή εγγύηση της ανθεκτικότητας των φούρνων και των φούρνων με λειτουργία μικροκυμάτων για 20 έτη. Παρά τις δοκιμές των βασικών εξαρτημάτων κατά τη φάση ανάπτυξης, οι μεμονωμένες συσκευές ενδέχεται να χρειάζονται service περιστασιακά ή αντικατάσταση βασικών εξαρτημάτων. Ως εκ τούτου, ισχύουν οι θεσμοθετημένες διατάξεις και, κατά περίπτωση, οι πρόσθετες διατάξεις εγγύησης προϊόντος στο πλαίσιο των γενικών όρων πωλήσεων της συσκευής Miele.

ΦΟΥΡΝΟΙ ΑΤΜΟΥ

Η MIELE εκτελεί δοκιμές αντοχής στα βασικά εξαρτήματα της σειράς φούρνων ατμού DG 7000, συμπεριλαμβανομένων των συνδυαστικών συσκευών DGC (φούρνος ατμού με λειτουργία ψησίματος) και DGM (φούρνος ατμού με μικροκύματα) κατά τη φάση ανάπτυξης. Στόχος αυτών των δοκιμών που διενεργούνται από τη MIELE είναι η προσομοίωση της μέσης χρήσης των βασικών λειτουργιών των φούρνων ατμού σε διάστημα 20 ετών.
Οι συνθήκες των δοκιμών αντοχής καθορίζονται σύμφωνα με τις συνήθειες του μέσου καταναλωτή, οι οποίες αντλούνται από μελέτες και έρευνες. Η MIELE χρησιμοποιεί συνολικά 2.500 ώρες χρήσης για τους φούρνους ατμού (DG), συνολικά 4.700 ώρες χρήσης για τους φούρνους ατμού με λειτουργία ψησίματος (DGC) και 3.500 ώρες χρήσης για τους φούρνους ατμού με λειτουργία μικροκυμάτων (DGM), ο καθένας εκ των οποίων δοκιμάζεται σε διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας. Αυτό αντιστοιχεί σε 125 ώρες χρήσης του φούρνου ατμού τον χρόνο (DG), 235 ώρες χρήσης του φούρνου ατμού ή της λειτουργίας ψησίματος (DGC) και σε 175 ώρες χρήσης του φούρνου ατμού ή της λειτουργίας μικροκυμάτων (DGM) τον χρόνο. Οι απαιτήσεις που προέκυψαν από αυτήν τη διαδικασία ερμηνεύτηκαν ως συνθήκες δοκιμών. Εκτός από τις ακριβείς συνθήκες δοκιμών, ορίζεται επίσης ο αριθμός των αντικειμένων που πρόκειται να ελεγχθούν για να ληφθούν στατιστικά αξιόπιστα αποτελέσματα δοκιμών.
Οι δοκιμές που διενεργούνται από τη MIELE κατά τη φάση ανάπτυξης παρακολουθούνται από τους εργαζομένους μας. Τα σχετικά αποτελέσματα καταγράφονται και αξιολογούνται από εμάς. Η σειρά φούρνων ατμού δεν τίθεται σε κυκλοφορία μέχρι τα αποτελέσματα των δοκιμών να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια για την αξιοπιστία των βασικών εξαρτημάτων της σειράς. Τα βασικά εξαρτήματα είναι τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την ορθή χρήση των αντίστοιχων βασικών λειτουργιών της συσκευής.
Οι δοκιμές της MIELE «Σε αντιστοιχία με 20 έτη χρήσης» βασίζονται σε μια ολοκληρωμένη δοκιμή, η οποία υλοποιήθηκε σύμφωνα με οδηγίες χρήσης, οδηγίες εργαστηριακών δοκιμών και συμπληρωματικά εργαστηριακά πρότυπα. Η δοκιμή αξιολογήθηκε στο πλαίσιο μελέτης λειτουργικής σταθερότητας και προέκυψε το αποτέλεσμα ότι είναι ολοκληρωμένη, αντιστοιχεί σε προηγμένη τεχνολογία και με αυτήν την προσέγγιση είναι δυνατή η δοκιμή των βασικών λειτουργιών της συσκευής για διάρκεια ζωής 20 ετών βάσει της μέσης χρήσης μιας μέσης οικογένειας (Fraunhofer Institut, Expertise, αρ. LBF 308234).
Αυτό δεν αποτελεί διαβεβαίωση ή εγγύηση της ανθεκτικότητας των φούρνων ατμού για 20 έτη. Παρά τις δοκιμές των βασικών εξαρτημάτων κατά τη φάση ανάπτυξης, οι μεμονωμένες συσκευές ενδέχεται να χρειάζονται service περιστασιακά ή αντικατάσταση βασικών εξαρτημάτων. Ως εκ τούτου, ισχύουν οι θεσμοθετημένες διατάξεις και, κατά περίπτωση, οι πρόσθετες διατάξεις εγγύησης προϊόντος στο πλαίσιο των γενικών όρων πωλήσεων της συσκευής Miele.

ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

Η MIELE εκτελεί δοκιμές αντοχής στα βασικά εξαρτήματα της σειράς φούρνων μικροκυμάτων Μ 7000 κατά τη φάση ανάπτυξης. Στόχος αυτών των δοκιμών που διενεργούνται από τη MIELE είναι η προσομοίωση της μέσης χρήσης των βασικών λειτουργιών των φούρνων μικροκυμάτων σε διάστημα 20 ετών.
Οι συνθήκες των δοκιμών αντοχής καθορίζονται σύμφωνα με τις συνήθειες του μέσου καταναλωτή, οι οποίες αντλούνται από μελέτες και έρευνες. Η MIELE χρησιμοποιεί συνολικά 1.000 ώρες χρήσης σε διάφορους τρόπους λειτουργίας. Αυτό αντιστοιχεί σε 50 ώρες χρήσης του φούρνου μικροκυμάτων τον χρόνο. Οι απαιτήσεις που προέκυψαν από αυτήν τη διαδικασία ερμηνεύτηκαν ως συνθήκες δοκιμών. Εκτός από τις ακριβείς συνθήκες δοκιμών, ορίζεται επίσης ο αριθμός των αντικειμένων που πρόκειται να ελεγχθούν για να ληφθούν στατιστικά αξιόπιστα αποτελέσματα δοκιμών.
Οι δοκιμές που διενεργούνται από τη MIELE κατά τη φάση ανάπτυξης παρακολουθούνται από τους εργαζομένους μας. Τα σχετικά αποτελέσματα καταγράφονται και αξιολογούνται από εμάς. Η σειρά φούρνων μικροκυμάτων δεν τίθεται σε κυκλοφορία μέχρι τα αποτελέσματα των δοκιμών να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια για την αξιοπιστία των βασικών εξαρτημάτων της σειράς. Τα βασικά εξαρτήματα είναι όλα τα κύρια εξαρτήματα που απαιτούνται για την ορθή χρήση των αντίστοιχων βασικών λειτουργιών της συσκευής.
Οι δοκιμές της MIELE «Σε αντιστοιχία με 20 έτη χρήσης» βασίζονται σε μια ολοκληρωμένη δοκιμή, η οποία υλοποιήθηκε σύμφωνα με οδηγίες χρήσης, οδηγίες εργαστηριακών δοκιμών και συμπληρωματικά εργαστηριακά πρότυπα. Η δοκιμή αξιολογήθηκε στο πλαίσιο μελέτης λειτουργικής σταθερότητας και προέκυψε το αποτέλεσμα ότι είναι ολοκληρωμένη, αντιστοιχεί σε προηγμένη τεχνολογία και με αυτήν την προσέγγιση είναι δυνατή η δοκιμή των βασικών λειτουργιών της συσκευής για διάρκεια ζωής 20 ετών βάσει της μέσης χρήσης μιας μέσης οικογένειας (Fraunhofer Institut, Expertise, αρ. LBF 308005).
Αυτό δεν αποτελεί διαβεβαίωση ή εγγύηση της ανθεκτικότητας των φούρνων μικροκυμάτων για 20 έτη. Παρά τις δοκιμές των βασικών εξαρτημάτων κατά τη φάση ανάπτυξης, οι μεμονωμένες συσκευές ενδέχεται να χρειάζονται service περιστασιακά ή αντικατάσταση βασικών εξαρτημάτων. Ως εκ τούτου, ισχύουν οι θεσμοθετημένες διατάξεις και, κατά περίπτωση, οι πρόσθετες διατάξεις εγγύησης προϊόντος στο πλαίσιο των γενικών όρων πωλήσεων της συσκευής Miele.

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΕΝΟΥ

Η MIELE εκτελεί δοκιμές αντοχής στα βασικά εξαρτήματα της σειράς θαλάμων σφράγισης κενού EVS 7000 κατά τη φάση ανάπτυξης. Στόχος αυτών των δοκιμών που διενεργούνται από τη MIELE είναι η προσομοίωση της μέσης χρήσης των βασικών λειτουργιών των θαλάμων σφράγισης σε διάστημα 20 ετών.
Οι συνθήκες των δοκιμών αντοχής καθορίζονται σύμφωνα με τις συνήθειες του μέσου καταναλωτή, οι οποίες αντλούνται από μελέτες και έρευνες. Η MIELE χρησιμοποιεί συνολικά 120 ώρες χρήσης (οι οποίες αντιπροσωπεύουν 7.000 κύκλους σφράγισης κενού συμπεριλαμβανομένης της συγκόλλησης) όσον αφορά τους θαλάμους σφράγισης κενού EVS 7000, καθένας εκ των οποίων δοκιμάζεται σε διάφορους τρόπους λειτουργίας. Αυτό αντιστοιχεί σε 350 χρήσεις θαλάμου σφράγισης κενού για ένα λεπτό κάθε χρόνο. Οι απαιτήσεις που προκύπτουν από αυτό μεταφράζονται σε συνθήκες δοκιμών. Εκτός από τις συγκεκριμένες συνθήκες δοκιμών, αυτές προσδιορίζουν τον αριθμό των προϊόντων που δοκιμάζονται, προκειμένου να προκύψουν στατιστικά αξιόπιστα αποτελέσματα δοκιμών.
Οι δοκιμές που διενεργούνται από τη MIELE κατά τη φάση ανάπτυξης παρακολουθούνται από τους εργαζομένους μας. Τα σχετικά αποτελέσματα καταγράφονται και αξιολογούνται από εμάς. Η σειρά θαλάμων σφράγισης κενού δεν τίθεται σε κυκλοφορία μέχρι τα αποτελέσματα των δοκιμών να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια για την αξιοπιστία των βασικών εξαρτημάτων της σειράς. Τα βασικά εξαρτήματα είναι τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την ορθή χρήση των αντίστοιχων βασικών λειτουργιών της συσκευής.
Οι δοκιμές της MIELE «Σε αντιστοιχία με 20 έτη χρήσης» βασίζονται σε μια ολοκληρωμένη δοκιμή, η οποία υλοποιήθηκε σύμφωνα με οδηγίες χρήσης, οδηγίες εργαστηριακών δοκιμών και συμπληρωματικά εργαστηριακά πρότυπα. Η δοκιμή αξιολογήθηκε στο πλαίσιο μελέτης λειτουργικής σταθερότητας και προέκυψε το αποτέλεσμα ότι είναι ολοκληρωμένη, αντιστοιχεί σε προηγμένη τεχνολογία και με αυτήν την προσέγγιση είναι δυνατή η δοκιμή των βασικών λειτουργιών της συσκευής για διάρκεια ζωής 20 ετών βάσει της μέσης χρήσης μιας μέσης οικογένειας (Fraunhofer Institut, Expertise, αρ. LBF 308234).
Αυτό δεν αποτελεί διαβεβαίωση ή εγγύηση της ανθεκτικότητας των θαλάμων σφράγισης κενού για 20 έτη. Παρά τις δοκιμές των βασικών εξαρτημάτων κατά τη φάση ανάπτυξης, οι μεμονωμένες συσκευές ενδέχεται να χρειάζονται service περιστασιακά ή αντικατάσταση βασικών εξαρτημάτων. Ως εκ τούτου, ισχύουν οι θεσμοθετημένες διατάξεις και, κατά περίπτωση, οι πρόσθετες διατάξεις εγγύησης προϊόντος στο πλαίσιο των γενικών όρων πωλήσεων της συσκευής Miele.

ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΙ ΦΑΓΗΤΩΝ GOURMET

Η MIELE εκτελεί δοκιμές αντοχής στα βασικά εξαρτήματα της σειράς θερμοθαλάμων φαγητών ESW7000 κατά τη φάση ανάπτυξης. Στόχος αυτών των δοκιμών που διενεργούνται από τη MIELE είναι η προσομοίωση της μέσης χρήσης των βασικών λειτουργιών των θερμοθαλάμων σε διάστημα 20 ετών.

Οι συνθήκες των δοκιμών αντοχής καθορίζονται σύμφωνα με τις συνήθειες του μέσου καταναλωτή, οι οποίες αντλούνται από μελέτες και έρευνες. Η MIELE χρησιμοποιεί ως βάση συνολικά 7.500 ώρες χρήσης σε διαφορετικές ρυθμίσεις ταχύτητας. Αυτό αντιστοιχεί σε 450 λεπτά χρήσης ανά εβδομάδα σε 50 εβδομάδες, από το οποίο προκύπτουν 375 ώρες τον χρόνο για διάστημα 20 ετών. Οι απαιτήσεις που προέκυψαν από αυτήν τη διαδικασία ερμηνεύτηκαν ως συνθήκες δοκιμών. Εκτός από τις ακριβείς συνθήκες δοκιμών, ορίζεται επίσης ο αριθμός των αντικειμένων που πρόκειται να ελεγχθούν για να ληφθούν στατιστικά αξιόπιστα αποτελέσματα δοκιμών.

Οι δοκιμές που διενεργούνται από τη MIELE κατά τη φάση ανάπτυξης παρακολουθούνται από τους εργαζομένους μας. Τα σχετικά αποτελέσματα καταγράφονται και αξιολογούνται από εμάς. Η σειρά θερμοθαλάμων φαγητών δεν τίθεται σε κυκλοφορία μέχρι τα αποτελέσματα των δοκιμών να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια για την αξιοπιστία της.

Οι δοκιμές της MIELE «Σε αντιστοιχία με 20 έτη χρήσης» βασίζονται σε μια ολοκληρωμένη δοκιμή, η οποία υλοποιήθηκε σύμφωνα με οδηγίες χρήσης, οδηγίες εργαστηριακών δοκιμών και συμπληρωματικά εργαστηριακά πρότυπα. Η δοκιμή αξιολογήθηκε στο πλαίσιο μελέτης λειτουργικής σταθερότητας και προέκυψε το αποτέλεσμα ότι είναι ολοκληρωμένη, αντιστοιχεί σε προηγμένη τεχνολογία και με αυτήν την προσέγγιση είναι δυνατή η δοκιμή των βασικών λειτουργιών των θερμοθαλάμων για διάρκεια ζωής 20 ετών βάσει της μέσης χρήσης μιας μέσης οικογένειας (Fraunhofer Institut, Expertise, αρ. LBF 308234).

Αυτό δεν αποτελεί διαβεβαίωση ή εγγύηση της ανθεκτικότητας των θερμοθαλάμων για 20 έτη. Παρά τις δοκιμές των βασικών εξαρτημάτων κατά τη φάση ανάπτυξης, οι μεμονωμένες συσκευές ενδέχεται να χρειάζονται service περιστασιακά ή αντικατάσταση βασικών εξαρτημάτων. Ως εκ τούτου, ισχύουν οι θεσμοθετημένες διατάξεις και, κατά περίπτωση, οι πρόσθετες διατάξεις εγγύησης προϊόντος στο πλαίσιο των γενικών όρων πωλήσεων της συσκευής Miele.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ
Classic C 1, Compact C 1, Compact C 2, Complete C 2, Complete C 3, Blizzard CX 1, Swing H 1, Dynamic U 1

Η MIELE εκτελεί δοκιμές αντοχής σε μοντέλα και βασικά εξαρτήματα κατά τη φάση ανάπτυξης της σειράς ηλεκτρικών σκουπών οικιακής χρήσης με σακούλα Classic C 1, Compact C 1, Compact C 2, Complete C 2, Complete C 3, Blizzard CX 1). Στόχος αυτών των δοκιμών που διενεργούνται από τη MIELE είναι η προσομοίωση της μέσης χρήσης σε διάστημα 20 ετών.
Οι συνθήκες των δοκιμών αντοχής καθορίζονται σύμφωνα με τις συνήθειες του μέσου καταναλωτή, οι οποίες αντλούνται από μελέτες και έρευνες. Η MIELE χρησιμοποιεί ως βάση συνολικά 750 ώρες λειτουργίας της συσκευής. Αυτό αντιστοιχεί σε 45 λεπτά χρήσης ανά εβδομάδα με χρήση σε 50 εβδομάδες τον χρόνο για διάστημα 20 ετών. Οι απαιτήσεις που προέκυψαν από αυτήν τη διαδικασία ερμηνεύτηκαν ως συνθήκες δοκιμών. Εκτός από τις ακριβείς συνθήκες δοκιμών, ορίζεται επίσης ο αριθμός των αντικειμένων που πρόκειται να ελεγχθούν για να ληφθούν στατιστικά αξιόπιστα αποτελέσματα δοκιμών.
Οι δοκιμές που διενεργούνται από τη MIELE κατά τη φάση ανάπτυξης παρακολουθούνται από τους εργαζομένους μας. Τα σχετικά αποτελέσματα καταγράφονται και αξιολογούνται από εμάς. Η παραπάνω σειρά ηλεκτρικών σκουπών δεν τίθεται σε κυκλοφορία μέχρι τα αποτελέσματα των δοκιμών να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια για την αξιοπιστία της.
Οι δοκιμές της MIELE «Σε αντιστοιχία με 20 έτη χρήσης» βασίζονται σε μια ολοκληρωμένη δοκιμή, η οποία υλοποιήθηκε σύμφωνα με οδηγίες χρήσης, οδηγίες εργαστηριακών δοκιμών και συμπληρωματικά εργαστηριακά πρότυπα. Η δοκιμή αξιολογήθηκε στο πλαίσιο μελέτης λειτoυργικής σταθερότητας και προέκυψε το αποτέλεσμα ότι είναι ολοκληρωμένη, αντιστοιχεί σε προηγμένη τεχνολογία και με αυτήν την προσέγγιση είναι δυνατή η δοκιμή των ηλεκτρικών σκουπών οικιακής χρήσης για διάρκεια ζωής 20 ετών βάσει της μέσης χρήσης μιας μέσης οικογένειας [Fraunhofer Institut, έκθεση LBF υπ' αριθμ. 307530 Expertise Bodenpflege (Πραγματογνωμοσύνη στη φροντίδα δαπέδου)].
Αυτό δεν αποτελεί διαβεβαίωση ή εγγύηση της ανθεκτικότητας των ανωτέρω ηλεκτρικών σκουπών για 20 έτη. Παρά τις δοκιμές κατά τη φάση ανάπτυξης, οι μεμονωμένες συσκευές ενδέχεται να χρειάζονται service περιστασιακά ή αντικατάσταση βασικών εξαρτημάτων. Ως εκ τούτου, ισχύουν οι θεσμοθετημένες διατάξεις και, κατά περίπτωση, οι πρόσθετες διατάξεις εγγύησης προϊόντος στο πλαίσιο των γενικών όρων πωλήσεων της συσκευής Miele.

Δοκιμές που διαρκούν 10.000 ώρες

Κατά τη φάση ανάπτυξης της σειράς πλυντηρίων ρούχων W 1 και της σειράς στεγνωτηρίων T1, η Miele διεξήγαγε δοκιμές μοντέλων και βασικών εξαρτημάτων για 10.000 ώρες.

Εξοικονόμηση νερού που αντιστοιχεί σε έως και 3.300 μπανιέρες

Κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης διάρκειας ζωής τους, οι συσκευές μας εξοικονομούν 596.484* λίτρα καθαρού νερού, ή νερού που αντιστοιχεί σε 3.977 μπανιέρες. Σε σύγκριση με το πλύσιμο στο χέρι, 5 κύκλοι πλύσης την εβδομάδα με 14 κανονικές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια 20 χρόνων (μία μπανιέρα με κατά μέσο όρο 150 l).

Οι μηχανές των πλυντηρίων ρούχων μας δοκιμάζονται έως και 3 φορές περισσότερο από μερικές μηχανές αυτοκινήτων

Κατά τη φάση ανάπτυξης της σειράς πλυντηρίων ρούχων W 1 και της σειράς στεγνωτηρίων T1, η Miele διεξήγαγε δοκιμές μοντέλων και βασικών εξαρτημάτων για 10.000 ώρες.

1.1    Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις της  Miele για τους Επαγγελματίες Επισκευαστές 

2.    Πεδίο εφαρμογής, Γλώσσα της Σύμβασης, Αποθήκευση του Κειμένου της Σύμβασης
2.1    Οι πιο κάτω Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις της Miele  για τους Επαγγελματίες Επισκευαστές (στο εξής οι Όροι) θα ισχύουν για: 
(α) τη χρήση του Καταστήματος του Επαγγελματία Επισκευαστή της  Miele (στο εξής το Κατάστημα),
(β) τις αγορές και/ή τις παραγγελίες (1) ανταλλακτικών της Miele από Επαγγελ-ματίες Επισκευαστές (στο εξής τα Ανταλλακτικά), (2) λογισμικού και άλλων ψηφιακών προϊόντων της Miele από Επαγγελματίες Επισκευαστές (στο εξής τα Ψηφιακά προϊόντα) και (3) την με ή χωρίς χρέωση πρόσβαση σε πλη-ροφορίες επισκευής και συντήρησης από  Επαγγελματίες Επισκευαστές (στο εξής οι Υπηρεσίες) μέσω του Καταστήματος.
2.2    Είμαστε η Μήλε Ελλάς ΕΠΕ, επίσημη και μοναδική αντιπρόσωπος και εξ ολοκλήρου θυγατρική του οίκου Miele στην Ελλάδα. Η εταιρεία μας λειτουργεί σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο, είναι εγγεγραμμένη στο ΓΕΜΗ με αριθμό 000430201000, έχει ΑΦΜ 095053144 και η έδρα μας είναι στο Μαρούσι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 69. 
2.3    Οι παραγγελίες μπορούν να δοθούν μόνον από Επαγγελματίες Επισκευαστές, είτε πρόκειται για φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι διατηρούν εμπορική επι-χείρηση, χρησιμοποιούν τα Προϊόντα και/ή τις Υπηρεσίες κατά την άσκηση της επαγγελματικής ή της εμπορικής τους δραστηριότητας (στο εξής Επαγγελματίες Επισκευαστές ή Εσείς). Δεν μπορούν να δοθούν από ιδιώτες καταναλωτές κατά την έννοια του άρθρου 1α του Ν. 2251/1994. Δεν γίνονται αποδεκτοί Όροι και Προϋποθέσεις εκ μέρους του Επαγγελματία Επισκευαστή. 
2.4    Γλώσσα της Σύμβασης είναι η Ελληνική. 
2.5    Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους πριν υποβάλετε την πα-ραγγελία Σας σε εμάς. Οι όροι αυτοί Σας ενημερώνουν για το ποιοι είμαστε, πώς θα Σας προμηθεύουμε τα Ανταλλακτικά, τα Ψηφιακά Προϊόντα και τις Υπηρεσίες, πώς Εσείς και εμείς μπορούμε να τροποποιήσουμε ή να καταγγείλουμε την Σύμ-βαση, τι πρέπει να κάνετε εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα καθώς και άλλες ση-μαντικές πληροφορίες. Εάν πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιο λάθος στους συγκεκρι-μένους Όρους, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να το συζητήσουμε. Οι όροι αυτοί είναι διαθέσιμοι στο Κατάστημα. Μπορείτε να ελέγξετε αυτούς τους Όρους και τις προηγούμενες παραγγελίες Σας στον Λογαριασμό Πελάτη που διατηρείτε στο Κατάστημα. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε, να κατεβάσετε, να αποθηκεύσετε και να εκτυπώσετε τους Όρους στην ίδια σελίδα. 

3.    Προϋποθέσεις για τη χρήση Καταστήματος
Λογαριασμός πελάτη
3.1    Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το Κατάστημα, χρειάζεται να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό για το Κατάστημα. Αφού εισάγετε τα στοι-χεία Σας, μπορείτε να ολοκληρώσετε την διαδικασία εγγραφής επιλέγοντας το πεδίο «Εγγραφή» (“Register”) και η αίτησή Σας θα αποσταλεί αυτομάτως στην Miele. Η Miele θα αποφασίσει για το εάν θα αποδεχτεί την αίτηση εγγραφής κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Η Miele έχει δικαίωμα να ζητήσει από τον Επαγγελμα-τία Επισκευαστή να αποδείξει ότι (i) έχει την τεχνική ικανότητα να επισκευάζει οι-κιακές συσκευές και ότι συμμορφώνεται  με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τους επισκευαστές ηλεκτρικού εξοπλισμού στα Κράτη Μέλη όπου δραστηριο-ποιείται και ότι (ii) καλύπτεται από ασφάλιση η οποία καλύπτει τις ευθύνες που απορρέουν από την δραστηριότητά του ανεξαρτήτως του εάν κάτι τέτοιο απαιτεί-ται από το Κράτος Μέλος. Η Miele θα αποδεχθεί ή θα απορρίψει την αίτηση εγ-γραφής εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα την λά-βει. Εάν η Miele την αποδεχτεί,  θα επιβεβαιώσει την επιτυχή εγγραφή Σας μέσω του Καταστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Σε περίπτωση επιτυχούς εγγραφής, θα δημιουργηθεί ένας λογαριασμός για Εσάς οπότε και θα μπορείτε  να συνδέεστε (login) χρησιμοποιώντας τα δεδομένα πρόσβασής Σας  (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και κωδικό πρόσβασης (pass-word)).

Περαιτέρω προϋποθέσεις
3.2    Για να χρησιμοποιήσετε τα Ψηφιακά Προϊόντα μας και/ή τις Υπηρεσίες, πρέπει να διασφαλίσετε ότι πληροίτε όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για το σχετικό Ψηφιακό προϊόν ή την Υπηρεσία. Για όλες τις ειδικές προϋποθέσεις σχε-τικά με τα Ψηφιακά προϊόντα και/ή τις Υπηρεσίες, ανατρέξτε στην αντίστοιχη περιγραφή για τα Ψηφιακά προϊόντα και/ή τις Υπηρεσίες.  


4.    Σύναψη της Σύμβασης και Διόρθωση των Λανθασμένων Καταχωρήσεων
Η διαθεσιμότητα Ανταλλακτικών, Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών στο Κα-τάστημα δεν συνιστά νομικά δεσμευτική πρόταση αλλά πρόσκληση για να προ-βείτε Εσείς σε παραγγελία. Μπορείτε να τοποθετήσετε κάθε συγκεκριμένο Α-νταλλακτικό, Ψηφιακό Προϊόν και/ή Υπηρεσία στο εικονικό καλάθι  αγορών επιλέ-γοντας το πεδίο «καλάθι αγορών», χωρίς αυτό να θεωρηθεί ότι προβαίνετε σε παραγγελία. Μπορείτε να ελέγξετε και να αλλάξετε τα  Ανταλλακτικά, Ψηφιακά προϊόντα και τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή. Πριν προβείτε στην παραγγελία Σας, μπορείτε να προσθέσετε και άλλα Ανταλλακτικά, Ψηφιακά Προϊόντα και Υπηρεσίες στο  «καλάθι αγορών» ή να τα αφαιρέσετε, επιλέγοντας το πεδίο «κάδος απόρριψης» και έτσι να τα διαγράψετε από το «καλάθι αγορών».  Η πα-ραγγελία Σας για τα Ανταλλακτικά, τα Ψηφιακά προϊόντα και τις Υπηρεσίες που θα περιέχονται στον ιστότοπο των παραγγελιών θα καταστεί δεσμευτική μόλις επιλέξετε το πεδίο «Αγοράστε τώρα» ή «Παραγγείλτε τώρα με υποχρέωση πλη-ρωμής».  Η αποδοχή της παραγγελίας Σας από την Miele θα ολοκληρωθεί όταν Σας στείλουμε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) καλώντας Σας να την αποδεχτείτε ή όταν Σας στείλουμε ξεχωριστή επιβεβαίωση της παραγγελίας Σας το αργότερο εντός πέντε ημερών μετά από την παραγγελία Σας, οπότε και αρχίζει να ισχύει  η σύμβαση μεταξύ Σας και της Miele. 

5.    Ανταλλακτικά, Ψηφιακά Προϊόντα & Υπηρεσίες 
Γενικοί όροι

5.1    Θα βρείτε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τα  Ανταλλακτικά, τα Ψηφιακά προϊό-ντα και τις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τις αντίστοιχες άδειες και τους όρους υπηρεσιών για τα  Ψηφιακά Προϊόντα και τις Υπηρεσίες καθώς και τις ειδικές προϋποθέσεις για το αντίστοιχο Ψηφιακό  Προϊόν ή Υπηρεσία στην Περιγραφή του Ψηφιακού Προϊόντος / Υπηρεσίας, όπως διατίθεται στο Κατάστημα.  
5.2    Οι εικόνες των Ανταλλακτικών, των Ψηφιακών Προϊόντων και των Υπηρεσιών στο Κατάστημά μας είναι μόνον για επεξηγηματικούς λόγους. Παρ’ ότι έχουμε κα-ταβάλει κάθε προσπάθεια για να παρουσιάσουμε τα χρώματα ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η παρουσίαση του χρώματος των συσκευών  α-νταποκρίνεται με ακρίβεια στο χρώμα των Ανταλλακτικών, των Ψηφιακών Προϊ-όντων και των Υπηρεσιών. Το Ανταλλακτικό Σας, το Ψηφιακό Προϊόν ή η Υπηρεσία Σας μπορεί να διαφέρει λίγο από τις συγκεκριμένες εικόνες.  

Ανταλλακτικά
5.3    Δικαιούστε να αγοράζετε Ανταλλακτικά και να τα χρησιμοποιήσετε, να τα διανέ-μετε ή να τα διαθέτετε με οποιονδήποτε τρόπο προς τρίτα πρόσωπα, μόνον εφ’ όσον τους παρέχετε υπηρεσίες εντός του πλαισίου λειτουργίας της σύμβασης παροχής υπηρεσιών που Εσείς διατηρείτε με τους πελάτες Σας. Προς αποφυγήν αμφιβολιών, διευκρινίζεται ότι η εμπορική διανομή Ανταλλακτικών και οποιαδή-ποτε άλλη εμπορική εκμετάλλευση των Ανταλλακτικών πέραν του προαναφερό-μενου πλαισίου απαγορεύεται ρητά.  
5.4    Η Miele εγγυάται ότι τα Ανταλλακτικά είναι απαλλαγμένα από κάθε πραγματικό ελάττωμα και ανταποκρίνονται πλήρως στις προδιαγραφές  που προβλέπονται από την ίδια κατά το χρόνο που ο κίνδυνος μεταβαίνει σε Εσάς. Σε περίπτωση ύπαρξης πραγματικού ελαττώματος ή απόκλισης από τις ισχύουσες προδιαγρα-φές, η Miele, κατά τη αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια  θα προβεί σε επι-σκευή του ελαττωματικού Ανταλλακτικού ή θα το αντικαταστήσει με άλλο. Εάν η Miele αδυνατεί να αποκαταστήσει το Ελάττωμα σε δύο  (2) προσπάθειες, Εσείς έχετε τα προβλεπόμενα από τον ΑΚ δικαιώματα. Υποχρεούστε να ελέγχετε αμέ-σως τα παραδοθέντα Ανταλλακτικά κατά την παραλαβή τους. Δικαιούστε να α-παιτήσετε αποκατάσταση λόγω παράδοσης ελαττωματικού Προϊόντος  μόνον εάν ενημερώσετε την Miele γραπτώς.  Τα κρυφά ελαττώματα πρέπει να γνωστοποιούνται  γραπτώς κατά τον εντοπισμό τους.  

Χρήση Ψηφιακών προϊόντων και Συμβάσεις Αδειοδότησης Τελικών Χρηστών 
5.5    Προσφέρουμε τα Ψηφιακά Προϊόντα μας με άδεια χρήσης ορισμένης διάρκειας,  ενός (1) μηνός ή δώδεκα (12) μηνών, ανάλογα με την παραγγελία Σας, την προ-σήκουσα καταβολή της αμοιβής για την αδειοδότηση χρήσης του Ψηφιακού Προϊόντος, την ορθή τήρηση των Όρων της Σύμβασης Αδειοδότησης Τελικών Χρηστών, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδες του αντίστοιχου Ψηφιακού Προϊόντος και εφ’ όσον αυτοί γίνουν αποδεκτοί από Εσάς προκειμένου να Σας παρασχεθεί η άδεια και δύνανται να χρησιμοποιηθούν τα Ψηφιακά προϊόντα κα-θώς και την τήρηση  της ισχύουσας νομοθεσίας στο σύνολό της. Η ορισμένης διάρκειας άδειά Σας για το αντίστοιχο Ψηφιακό προϊόν λήγει αυτοδικαίως κατά τη λήξη της διάρκειάς της. Μετά την πάροδο του ορισμένου χρόνου και την λήξη ι-σχύος της άδειας,  δύναστε να παραγγείλετε εκ νέου το Ψηφιακό Προϊόν στο Κα-τάστημα εφ’ όσον  αυτό θα είναι ακόμη διαθέσιμο. 

Χρήση Υπηρεσιών και όροι υπηρεσιών 
5.6    Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στους συγκεκριμένους Όρους ή στην περι-γραφή των αντίστοιχων Υπηρεσιών ή έχει συμφωνηθεί ρητά  μεταξύ μας, Σας παρέχουμε τις αντίστοιχες Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης, ήτοι περιορισμένο, μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα πρόσβασης στις Πληροφορίες Επισκευής και Συντήρησης  για το συμφωνηθέν ποσό ενός κατονομαζόμενου χρήστη, 
ανάλογα με την παραγγελία Σας, την προσήκουσα καταβολή της αμοιβής για την αδειοδότηση χρήσης του Ψηφιακού Προϊόντος, την ορθή τήρηση των Όρων της Σύμβασης Αδειοδότησης και την τήρηση  της ισχύουσας νομοθεσίας στο σύνολό της.
5.7    Προσφέρουμε τις Υπηρεσίες με άδεια χρήσης ορισμένης διάρκειας, ενός (1) μη-νός ή δώδεκα (12) μηνών. Με την πάροδο της ορισμένης διάρκειας παύει αυτοδι-καίως και η παροχή της Υπηρεσίας. Μετά την πάροδο του ορισμένου χρόνου και την λήξη ισχύος της άδειας,  δύναστε να αιτηθείτε και πάλι την παροχή της Υπη-ρεσίας στο Κατάστημα με την προϋπόθεση ότι η συγκεκριμένη Υπηρεσία θα είναι ακόμη διαθέσιμη.  
5.8    Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε τους ακόλουθους περιορισμούς και εγγυάστε ότι δεν θα παροτρύνετε ή θα διευκολύνετε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο να προβεί σε παραβίαση αυτών των περιορισμών.
(α) Δεν θα παραχωρήσετε την άδεια χρήσης των Υπηρεσιών σε οιονδήποτε χω-ρίς την προηγούμενη γραπτή έγκρισή μας,
(β) Δεν θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες προς περισσότερους χρήστες από όσους έχετε δικαίωμα, 
(γ) Δεν θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες για παράνομους σκοπούς ή με ο-ποιονδήποτε τρόπο κατά παράβαση αυτών των Όρων.  
(δ) Δεν θα μεταφέρετε σε τρίτους κακόβουλο λογισμικό, ελαττώματα ή άλλα είδη βλαπτικά για τις Υπηρεσίες μας ή όποια άλλα Προϊόντα Σας διατίθενται από την  Miele, ιδίως σε διακομιστές ή δίκτυα που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με προϊόντα και/ή υπηρεσίες που διατίθενται από την  Miele,
(ε) Δεν θα προβείτε στην μετατροπή, τροποποίηση ή ανακατασκευή κάθε είδους λογισμικού και των προγραμμάτων που Σας έχουν διατεθεί, δεν θα προβείτε σε δημιουργία παράγωγων εργασιών και δεν θα προβείτε στην τροποποίηση των Υπηρεσιών, εκτός εάν Σας έχει ρητώς επιτραπεί από την Miele, ή εάν προβλέ-πεται από την νομοθεσία ή επιβάλλεται από ειδική δικαστική απόφαση.

6.    Ενεργοποίηση Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών 
Μετά από την αποδοχή της παραγγελίας Σας και την ολοκλήρωση της πληρω-μής Σας, το Ψηφιακό Προϊόν και/ή η Υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί προς χρήση Σας. Όσον αφορά τα Ψηφιακά Προϊόντα, θα λάβετε έναν ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link) μέσω του οποίου θα μπορείτε να εντοπίσετε και να κατεβάσετε τα αρχεία εγκατάστασής τους.   

7.    Όροι, Προϋποθέσεις και Περίοδος Παράδοσης των Ανταλλακτικών 
7.1    Η παράδοση των Ανταλλακτικών πραγματοποιείται από εξωτερικούς συνεργάτες μας εξουσιοδοτημένους για τις παραδόσεις. Οι περίοδοι παράδοσης για μεμονωμένα Ανταλλακτικά αναφέρονται στην «σελίδα ολοκλήρωσης της αγοράς».
7.2    Θα Σας αποστέλλουμε τα Ανταλλακτικά μετά την αποδοχή της παραγγελίας Σας και την ολοκλήρωση της πληρωμής Σας. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής Σας. 
7.3    Κάνουμε παραδόσεις μόνον εντός της Ελληνικής Επικράτειας.   
7.4    Εάν υπάρχει πρόβλημα σχετικά με την εκτέλεση της παραγγελίας λόγω απεργί-ας, λοκ άουτ, ανωτέρας βίας, έλλειψης εργατικού δυναμικού χωρίς υπαιτιότητά μας, απρόβλεπτων καθυστερήσεων από υποπρομηθευτές, παρέμβασης των αρχών, απρόβλεπτων ενεργειών τρίτων που δεν ενεργούν  για λογαριασμό μας, τεχνικών συνθηκών που δεν ελέγχουμε ή άλλων γεγονότων που είναι απρόβλε-πτα  και πέραν της ευθύνης μας, ο χρόνος παράδοσης θα παρατείνεται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το συγκεκριμένο κώλυμα. Θα Σας ενημερώνουμε για την έναρξη και το τέλος του κάθε κωλύματος χωρίς καθυστέρηση. Εάν λόγω του κωλύματος καθυστερήσει η παράδοση για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός, τόσο Εσείς όσο και εμείς θα έχουμε το δικαίωμα να υπαναχωρήσουμε της συ-γκεκριμένης σύμβασης παράδοσης Ανταλλακτικών αζημίως.  
7.5    Εάν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ένα Προϊόν δεν είναι διαθέσιμο στο αποθεματι-κό,  θα Σας ενημερώνουμε άμεσα προτείνοντάς Σας μία άλλη ημερομηνία  παράδοσης  ή θα Σας προτείνουμε να Σας προμηθεύσουμε ένα άλλο, παρεμφερές ή αντίστοιχο Ανταλλακτικό. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με την νέα ημε-ρομηνία παράδοσης ή δεν επιθυμείτε να Σας παραδοθεί ένα αντίστοιχο Ανταλλα-κτικό, η αγορά θα αναστρέφεται και θα Σας επιστρέφονται το τίμημα που θα έχε-τε ήδη καταβάλει.

8.    Τιμές και Τρόπος και Όροι Πληρωμής
8.1    Η εγγραφή και η χρήση  του Καταστήματος καθώς και ορισμένες συγκεκριμένες Υπηρεσίες είναι άνευ χρέωσης. 
8.2    Οι τιμές που αναφέρονται στους τιμοκαταλόγους μας για τα Ανταλλακτικά μας, τα Ψηφιακά Προϊόντα και τις χρεώσιμες Υπηρεσίες μας στις σελίδες των Προϊό-ντων και Υπηρεσιών  του Καταστήματος είναι τελικές, εξαιρουμένων  του ΦΠΑ και του κόστους παράδοσης. Μπορείτε να ενημερώνεστε για το κόστος παράδο-σης στην «σελίδα αποστολής». Το κόστος παράδοσης αναφέρεται στην  «σελίδα αποστολής»  δίπλα στην αναφερόμενη τιμή.
8.3    Οι τιμές που αναφέρονται για τα Ψηφιακά Προϊόντα και τις Υπηρεσίες μας ορίζο-νται ως εφάπαξ πληρωμές.  
8.4    Η πληρωμή θα γίνεται σε εξόφληση του σχετικού τιμολογίου είτε με μεταφορά στον τραπεζικό λογαριασμό της Miele που θα Σας υποδειχθεί, είτε με πιστωτική κάρτα. Η πληρωμή θα θεωρείται ολοκληρωμένη στην πρώτη περίπτωση με την πίστωση του συγκεκριμένου ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό της Miele και στην δεύτερη με την τελική έγκριση της συναλλαγής εκ μέρους του πιστωτικού Σας οργανισμού.
8.5    Άμεσα μετά την σύναψη της κάθε σύμβασης θα λαμβάνετε το σχετικό τιμολόγιο. Τα τιμολόγια θα εξοφλούνται με ένα εκ των πιο πάνω δύο τρόπους εντός προ-θεσμίας δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημέρων από την παραλαβή εκ μέρους Σας του κάθε τιμολογίου.    
8.6    Δεν είναι επιτρεπτός ο συμψηφισμός οποιασδήποτε πληρωμής Σας με τυχόν δική Σας ανταπαίτηση,  εκτός εάν αυτή είναι αδιαμφισβήτητη και ληξιπρόθεσμη. 

9.    Απόρρητο - Προστασία Δεδομένων
9.1    Για την επεξεργασία μίας παραγγελίας, συνεργαζόμαστε με τρίτες εταιρείες, ιδί-ως με εταιρείες πληρωμών και εταιρείες  logistics. Σας διασφαλίζουμε ότι οι συ-νεργάτες μας υποχρεούνται να τηρούν τις ισχύουσες διατάξεις όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
9.2    Η κάθε πληρωμή για αγορά Προϊόντων θα πραγματοποιείται και με παρέμβαση του αντίστοιχου παρόχου υπηρεσίας, κατά την επιλογή μας. 
9.3    Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο και την προστασία προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε ανατρέξτε στην Δήλωση μας περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

10.    Διατήρηση δικαιώματος αλλαγών
Έχουμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε ή να συμπληρώσουμε το πεδίο εφαρμογής των Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ για το σκοπό περαιτέρω εξέλιξης των Ψη-φιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών μας και για λόγους ασφαλείας, εκτός εάν προβάλετε ειδική αιτιολογημένη και δικαιολογημένη αντίρρηση. Θα Σας ενημερώ-νουμε εγκαίρως για κάθε αλλαγή στα Ψηφιακά Προϊόντα ή τις Υπηρεσίες μέσω e-mail ή στο Κατάστημα εάν και εφόσον κάποια αλλαγή μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στο πεδίο εφαρμογής των Ψηφιακών Προϊόντων και/ή Υπηρεσιών.  

11.    Περιορισμός Ευθύνης
Η Miele ευθύνεται για τις ζημιές που τυχόν θα προκληθούν από βαριά αμέλεια ή δόλο. Σε περίπτωση ελαφράς αμέλειας, η Miele ευθύνεται μόνον για απώλεια ζωής ή τραυματισμό.  Σε κάθε άλλη περίπτωση ελαφράς αμέλειας η Miele ευθύ-νεται μόνον στην περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τους παρόντες όρους, ή άλλης συμφωνίας συναφθείσας στο πλαίσιο των όρων αυτών. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη της Miele περιορίζεται στην α-νόρθωση της συνήθους προβλέψιμης ζημίας που τυχόν θα υποστείτε στο πλαί-σιο των παρόντων όρων. Αποκλείεται η ευθύνη της  Miele για περαιτέρω αξιώ-σεις, ιδίως τρίτων, που θα προέρχονται από ελαφρά αμέλεια. 

12.    Αυτοτέλεια των Όρων
Κάθε ένας των παρόντων Όρων λειτουργεί αυτοτελώς.  Εάν κριθεί από αρμόδια δικαστική ή κρατική αρχή ότι κάποιος όρος πάσχει ακυρότητα, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υπολοίπων, οι οποίοι παραμένουν στο σύνολό τους έ-γκυροι και δεσμευτικοί. 

13.    Εφαρμοστέο Δίκαιο
Για την εκτέλεση των προβλεπόμενων στην παρούσα όρων εφαρμόζεται το Ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από την λειτουργία και την εφαρμογή των προβλεπόμενων στην παρούσα όρων είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας. 
 

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας