Καυστήρας wok

Τέλεια κουζίνα για wok με εστίες αερίου
Εστίες αερίου και μαγείρεμα με wok - ένα αχτύπητο δίδυμο. Η Miele προσφέρει καυστήρες wok σε δύο τύπους: Το μονό καυστήρα wok με ομοιόμορφη κατανομή της ισχύος και στους δύο δακτυλίους φλόγας. Και τον διπλό καυστήρα wok, στον οποίο καθένας από τους δύο δακτυλίους φλόγας ρυθμίζεται ξεχωριστά.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος