Μεμονωμένη εστία – ή με φούρνο

Οι εστίες που δεν διαθέτουν δικά τους χειριστήρια πρέπει πάντα να συνδυάζονται με μια κουζίνα. Ο χειρισμός των εστιών γίνεται μέσω των χειριστηρίων στο πάνω μέρος της κουζίνας. Οι εστίες που συνδυάζονται με φούρνο είναι διαθέσιμες ως ηλεκτρικές εστίες και επαγωγικές εστίες.
Οι περισσότερες εστίες μας μπορούν να τοποθετεί ανεξάρτητα από τον φούρνο. Έτσι, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον χώρο κάτω από την εστία για συρτάρια ή ντουλάπια. Αυτό σας προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στη διαμόρφωση της κουζίνας σας.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος