Καθ' ύψος ρυθμιζόμενο πάνω κάνιστρο

Βέλτιστη αξιοποίηση χώρου
Σε όλα τα πλυντήρια πιάτων Miele, το ύψος του επάνω κανίστρου ρυθμίζεται εύκολα - ακόμα και σε κεκλιμένη θέση. Υπάρχει η δυνατότητα 9 συνολικά θέσεων. Έτσι μπορείτε να εκμεταλλεύεστε στο έπακρο το χώρο του κάδου κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος