Ενεργειακή απόδοση

Υψηλό επίπεδο ενεργειακής απόδοσης
Βέλτιστη απόδοση A+++: υψηλή απόδοση και τέλεια φρεσκάδα.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος