Ο ιδανικός απορροφητήρας για την εστία σας

Πλάτη συσκευών
Πόσο πλάτος πρέπει να έχει ο απορροφητήρας; Αυτό εξαρτάται κυρίως από το πλάτος της εστίας, αλλά και από το μέγεθος της κουζίνας σας. Είναι σημαντικό ο απορροφητήρας να είναι ελάχιστα πιο πλατύς από την εστία που βρίσκεται κάτω του. Μόνο έτσι θα μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι θα κατακρατούνται όλοι οι υδρατμοί και ότι η εστία σας θα αξιοποιείται στο έπακρο. Αν δεν υπάρχει αρκετός χώρος, ο απορροφητήρας πρέπει να έχει τουλάχιστον ίδιο πλάτος με την εστία. Σε πολλά μοντέλα υπάρχει δυνατότητα χρήσης προσαρμοσμένου πλάτους έως και 220 cm.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος