Περιστρεφόμενο γυάλινο ράφι FlexiTray

Έλεγχος και εύκολη αφαίρεση τροφίμων
Διατηρήστε τα τρόφιμα σε τάξη στο Miele ψυγείο σας με το εύχρηστο γυάλινο ράφι FlexiTray, το οποίο περιστρέφεται εύκολα κατά 180 μοίρες προς τα εσάς ή μακριά από εσάς. Επομένως, αν θέλετε να φτάσετε κάτι στο πίσω μέρος του ψυγείου, δεν χρειάζεται πλέον να κάνετε στην άκρη τα τρόφιμα – απλώς περιστρέψτε το FlexiTray προς τα εσάς και δημιουργήστε χώρο στο εσωτερικό. 
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος