Όροι και Προϋποθέσεις

125 Χρόνια Miele - Όροι και προϋποθέσεις προωθητικών ενεργειών

Χρονικό Διάστημα ενέργειας

Οι ενέργειες για τον εορτασμό των 125 χρόνων από την ίδρυση της Miele θα είναι διαθέσιμες από 9/1/2024 μέχρι 31/12/2024. Το διάστημα μπορέι να διαφέρει ανά προϊοντική κατηγορία.

 

Εξαργύρωση κουπονιών για Αξεσουάρ

 

Για τις ενέργειες που περιλαμβάνουν αξεσουάρ (παρακαλούμε δείτε περισσότερα στις λεπτομέρειες των προϊόντων) το κουπόνι συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία της συσκευής. Το κουπόνι μπορεί να εξαργυρωθεί μόνο στο miele.gr. H παράδοση γίνεται μόνο εντός Ελλάδας και επιτρέπεται η χρήση μόνο ενός κωδικού κουπονιού ανά παραγγελία. Οι ενέργειες δεν συδυάζονται και η μεταπώληση του κουπονιού δεν επιτρέπεται. Παρακαλούμε δείτε το διάστημα εξαργύρωσης του κουπονιού, πάνω στο κουπόνι.


 

125 εβδομάδες πρόσθετης επέκτασης εγγύησης 

Η επέκταση εγγύησης 125 εβδομάδων παρέχεται δωρεάν στα καθορισμένα μοντέλα 125 Gala Edition. Θα βρείτε ένα κουπόνι ή έντυπο με περισσότερες πληροφορίες για την ενεργοποίηση της επέκτασης εγγύησης μέσα στη συσκευή σας. Απλά σκανάρετε το QR code και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Η επέκταση εγγύησης ξεκινά αμέσως μετά την εγγύηση 2 ετών της Miele, επεκτείνοντάς την κατά 125 εβδομάδες. Πρέπει να ενεργοποιηθεί μέσω της εφαρμογής Miele  εντός 30 ημερών από την αγορά της συσκευής. Η εφαρμογή Miele είναι μια πρόσθετη ψηφιακή υπηρεσία της Miele & Cie. KG. Η εφαρμογή Miele είναι διαθέσιμη για συγκεκριμένα μοντέλα κινητών συσκευών (παρακαλούμε δέιτε περισσότερα για τιε ελλάχιστες προδιαγραφές στο App Store ή Google Play). Οι λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο ή τη χώρα προορισμού.

Οι ακόλουθοι όροι της σύμβασης ισχύουν για την επέκταση εγγύησης 125 εβδομάδων, με την επιφύλαξη των νόμιμων δικαιωμάτων σε περίπτωση ελαττωμάτων και χωρίς περιορισμό αυτών. Η διεκδίκηση αυτών των νόμιμων δικαιωμάτων είναι δωρεάν.

 

1. Διάρκεια και έναρξη ισχύος της κάλυψης

1.1    Η Miele Ελλάς Λ. Κηφισίας 69, Μαρούσι 15124 παρέχει εγγύηση 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής. Με την επέκταση εγγύησης 125 εβδομάδων, η Miele Ελλάς καλύπτει το κόστος επισκευής για επιπλέον 125 εβδομάδες αμέσως μετά την περίοδο εγγύησης. Η περίοδος ισχύος αναγράφεται στο μπροστινό μέρος του εγγράφου εγγύησης.

1.2    Το έγγραφο εγγύησης θα αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

1.3    Η επισκευή της συσκευής ή η παροχή ανταλλακτικών δεν παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης.

 

2. Όροι

2.1    Η συσκευή έχει αγοραστεί από εξουσιοδοτημένο εξειδικευμένο λιανοπωλητή ή απευθείας από τη Miele σε χώρα της ΕΕ (εκτός της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας) ή της Ελβετίας.

2.2    Κατά τη στιγμή της αγοράς της επέκτασης εγγύησης, η τοποθεσία της συσκευής βρίσκεται εντός Eλλάδος.

2.3    Το έγγραφο εγγύησης ισχύει μόνο για μια συγκεκριμένη συσκευή Miele σε κάθε περίπτωση και δεν μεταβιβάζεται.

2.4    Σε περίπτωση αλλαγής της κυριότητας της συσκευής ή μετακόμισης του ιδιοκτήτη σε άλλη διεύθυνση, η Miele πρέπει να ενημερωθεί, ώστε το έγγραφο της εγγύησης να παραμείνει έγκυρο.

2.5    Η επέκταση εγγύησης 125 εβδομάδων παρέχεται δωρεάν στα καθορισμένα μοντέλα 125 Gala Edition. Πρέπει να ενεργοποιηθεί μέσω της εφαρμογής Miele  εντός 30 ημερών από την αγορά της συσκευής. Η εφαρμογή Miele είναι μια πρόσθετη ψηφιακή υπηρεσία της Miele & Cie. KG.

2.6    Οι υπηρεσίες στο πλαίσιο της επέκτασης εγγύησης θα παρέχονται μόνο εντός της ΕΕ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελβετίας και της Νορβηγίας.

2.7    Οι υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της επέκτασης εγγύησης μπορούν να εκτελούνται μόνο από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Miele ή από εξουσιοδοτημένο από τη Miele αντιπρόσωπο σέρβις (Miele Ελλάς). Η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Miele είναι προσβάσιμη μέσω της διεύθυνσης miele.gr/service.

2.8.    Εάν ζητηθεί από τη Miele, πρέπει να επιδεικνύεται η απόδειξη αγοράς και το έγγραφο εγγύησης. 

2.9    Εάν ο πελάτης δεν δικαιούται να διεκδικήσει αποζημίωση στο πλαίσιο της επέκτασης εγγύησης, το κόστος επισκευής και άλλων παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. επιθεώρηση της συσκευής) θα τιμολογηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες τιμές.

2.10   Μια συσκευή με έγγραφο εγγύησης είναι μόνο για μη εμπορική χρήση.

 

3. Κάλυψη και εύρος εφαρμογής

3.1    Τα ελαττώματα της συσκευής θα αποκαθίστανται δωρεάν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος είτε με επισκευή είτε με αντικατάσταση των επηρεαζόμενων εξαρτημάτων. Όλα τα έξοδα μετακίνησης, τα έξοδα κλήσης, τα εργατικά και τα έξοδα ανταλλακτικών αναλαμβάνονται από τη Miele Ελλάς Τα ανταλλακτικά ή οι συσκευές ανταλλαγής γίνονται ιδιοκτησία της Miele Ελλάς.

3.2.    Εάν η συσκευή δεν μπορεί να επισκευαστεί οικονομικά ή εάν η επισκευή είναι αδύνατη, θα παρασχεθεί στον πελάτη μία πανομοιότυπη ή ισοδύναμη νέα συσκευή. Με μια συσκευή αντικατάστασης δεν μπορεί να διασφαλιστεί η επικοινωνία (συνδεσιμότητα) με άλλες συσκευές και το υπάρχον οικιακό σύστημα. Εναλλακτικά, εφόσον ζητηθεί, μπορεί να επιστραφεί η αντίστοιχη τρέχουσα αγοραία αξία της συσκευής. Εάν η τρέχουσα αγοραία αξία της συσκευής επιστραφεί από τη Miele, το έγγραφο εγγύησης παύει να ισχύει. Σε περίπτωση αντικατάστασης της συσκευής, η εναπομένουσα περίοδος κάλυψης που προβλέπεται από το έγγραφο εγγύησης μεταφέρεται στη νέα συσκευή.

3.3.    Η επέκταση εγγύησης δεν καλύπτει περαιτέρω αξιώσεις αποζημίωσης έναντι της Miele Ελλάς εκτός από τις περιπτώσεις που προκύπτουν από βαριά ή εκούσια αμέλεια του αντιπροσώπου του service που έχει ανατεθεί από τη Miele Ελλάς  ή την ευθύνη που προκύπτει από θανάσιμο τραυματισμό, σωματική βλάβη ή βλάβη της υγείας.

3.4.    Η παροχή αναλωσίμων και αξεσουάρ δεν καλύπτεται από την παρούσα σύμβαση.

 

4. Περιορισμοί

Η επέκταση εγγύησης δεν καλύπτει δαπάνες για επισκευές όταν η βλάβη οφείλεται στα εξής:

4.1    Ακατάλληλη εγκατάσταση, π.χ. μη τήρηση των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και των γραπτών οδηγιών λειτουργίας και εγκατάστασης.

4.2.    Ακατάλληλη χρήση και λειτουργία, όπως η χρήση ακατάλληλων απορρυπαντικών ή χημικών ουσιών, καθώς και βλάβες που προκαλούνται από την εισχώρηση υγρών, σκόνης κατασκευής ή τόνερ.

4.3    Μια συσκευή που αγοράστηκε σε χώρα της ΕΕ (εκτός της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας) ή στην Ελβετία ενδέχεται να μην είναι κατάλληλη για χρήση ή να υπόκειται σε περιορισμούς χρήσης λόγω διαφορετικών τεχνικών προδιαγραφών.

4.4    Εξωτερικοί παράγοντες, όπως ζημιές που προκαλούνται από τη μεταφορά, χτυπήματα και τραντάγματα, δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες ή φυσικά φαινόμενα.

4.5    Επισκευές ή τροποποιήσεις που δεν πραγματοποιούνται από αντιπροσώπους σέρβις εκπαιδευμένους και εξουσιοδοτημένους από τη Miele.

4.6    Ζημιές σε μη τυποποιημένα εξαρτήματα και η μη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών της Miele ή εξαρτημάτων εξουσιοδοτημένων από τη Miele.

4.7    Θραύση γυαλιού και ελαττωματικοί λαμπτήρες.

4.8    Διακυμάνσεις στις συνθήκες παροχής ρεύματος, οι οποίες υπερβαίνουν τις ανοχές που έχει δηλώσει ο κατασκευαστής.

4.9    Μη εκτέλεση εργασιών καθαρισμού και φροντίδας σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας.

4.10    Φθορά που σχετίζεται με τη χρήση και τη φυσική φθορά, όπως η μείωση της απόδοσης φορτίου των συσσωρευτών και των εξαρτημάτων που, σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας, πρέπει να αντικαθίστανται τακτικά κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος.

 

5. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών, η Miele συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ανατρέξτε στη δήλωση απορρήτου μας στη διεύθυνση [miele.gr/legal/privacy].

 

6. Δικαίωμα υπαναχώρησης

Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερών χωρίς να δώσετε καμία αιτιολογία. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει μετά από 14 ημέρες από την ημέρα σύναψης της σύμβασης. Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, θα πρέπει να μας ενημερώσετε (Miele Ελλάς, Λ. Κηφισίας 69, 15124, Μαρούσι. 2106794444, info@miele.gr) για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με σαφή δήλωση (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό. Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, αρκεί να αποστείλετε την ανακοίνωσή σας σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υπαναχώρησης.

Επιπτώσεις της υπαναχώρησης
Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (με εξαίρεση τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από την επιλογή από εσάς άλλου τύπου παράδοσης από τον φθηνότερο τύπο τυποποιημένης παράδοσης που προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερωθήκαμε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Θα πραγματοποιήσουμε την εν λόγω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν έχετε συμφωνήσει ρητά διαφορετικά- σε κάθε περίπτωση, δεν θα επιβαρυνθείτε με οποιαδήποτε έξοδα ως αποτέλεσμα της εν λόγω επιστροφής χρημάτων.

Εάν ζητήσατε να αρχίσει η εκτέλεση των υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης, θα μας καταβάλλετε ένα ποσό, το οποίο είναι ανάλογο με αυτό που έχει παρασχεθεί μέχρι να μας γνωστοποιήσετε την υπαναχώρησή σας από την παρούσα σύμβαση, σε σύγκριση με την πλήρη κάλυψη της σύμβασης.

 

Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης
(Παρακαλείστε να συμπληρώσετε και να επιστρέψετε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση).

— Προς Miele Ελλάς, Λ. Κηφισίας 69, 15124. 2106794444, info@miele.gr:
— Γνωστοποιώ/γνωστοποιούμε (*) ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε (*) από τη σύμβασή μου/μας (*) για την πώληση των ακόλουθων αγαθών (*)/για την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας (*),
— Παραγγέλθηκε στις (*)/παραλήφθηκε στις (*),
— Ονοματεπώνυμο καταναλωτή(-ών),
— Διεύθυνση καταναλωτή(-ών),
— Υπογραφή καταναλωτή(-ών) (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιείται σε χαρτί),
— Ημερομηνία
(*) Διαγραφή κατά περίπτωση.

Επέκταση εγγύησης

Οι ακόλουθοι όροι της σύμβασης ισχύουν για την επέκταση εγγύησης, με την επιφύλαξη των νόμιμων δικαιωμάτων σε περίπτωση ελαττωμάτων και χωρίς περιορισμό αυτών. Η διεκδίκηση αυτών των νόμιμων δικαιωμάτων είναι δωρεάν.

 

1. Διάρκεια και έναρξη ισχύος της κάλυψης

1.1    Η Miele Ελλάς, Λ. Κηφισίας 69, 15124, Μαρούσι, παρέχει εγγύηση 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής. Με την Επέκταση Εγγύησης, η Miele Ελλάς καλύπτει το κόστος επισκευής για επιπλέον τρία ή οκτώ χρόνια  αμέσως μετά την περίοδο εγγύησης. Η επέκταση της εγγύησης 125 μηνών παρατείνει την εγγύηση των 2 ετών κατά 8 έτη και 5 μήνες. Η περίοδος ισχύος αναγράφεται στο μπροστινό μέρος του εγγράφου εγγύησης.

1.2    Μια υπάρχουσα Επέκταση Εγγύησης για πέντε (5) έτη μπορεί να επεκταθεί σε δέκα (10) έτη εντός της περιόδου κάλυψής της. Μια πρόσθετη επέκταση εγγύησης 125 εβδομάδων μπορεί να παραταθεί για δέκα (10) έτη εντός της περιόδου κάλυψής της. Για την αγορά επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών της Miele.

1.3    Η Miele δικαιούται να προβεί σε αναπροσαρμογή των τιμών ανά πάσα στιγμή. Κατά την αγορά μιας επέκτασης εγγύησης, ισχύουν οι τιμές του τιμοκαταλόγου που ισχύουν κατά τη στιγμή του κλεισίματος.

Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν τον νόμιμο φόρο προστιθέμενης αξίας.

1.4    Το έγγραφο εγγύησης θα αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

1.5    Η επισκευή της συσκευής ή η παροχή ανταλλακτικών δεν παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης.

 

2. Όροι

2.1    Η συσκευή έχει αγοραστεί από εξουσιοδοτημένο εξειδικευμένο λιανοπωλητή ή απευθείας από τη Miele σε χώρα της ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία ή τη Νορβηγία.

2.2    Κατά τη στιγμή της αγοράς της Επέκτασης Εγγύησης, η τοποθεσία της συσκευής βρίσκεται εντός της Miele Ελλάς.

2.3    Το έγγραφο εγγύησης ισχύει μόνο για μια συγκεκριμένη συσκευή Miele σε κάθε περίπτωση και δεν μεταβιβάζεται.

2.4    Σε περίπτωση αλλαγής της κυριότητας της συσκευής ή μετακόμισης του ιδιοκτήτη σε άλλη διεύθυνση, η Miele πρέπει να ενημερωθεί, ώστε το έγγραφο εγγύησης να παραμείνει έγκυρο.

2.5    Το έγγραφο εγγύησης πρέπει να καταχωρηθεί και να συναφθεί εντός της διετούς περιόδου εγγύησης της συσκευής.

2.6    Οι υπηρεσίες στο πλαίσιο της Επέκτασης Εγγύησης θα παρέχονται μόνο εντός της ΕΕ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελβετίας και της Νορβηγίας.

2.7    Οι υπηρεσίες στο πλαίσιο της Επέκτασης Εγγύησης μπορούν να εκτελούνται μόνο από την Εξυπηρέτηση Πελατών της Miele ή από εξουσιοδοτημένο από τη Miele αντιπρόσωπο σέρβις Miele Ελλάς. Με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Miele μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω της διεύθυνσης miele.gr/service.

2.8    Εάν ζητηθεί από τη Miele, πρέπει να επιδειχθούν η απόδειξη αγοράς και το έγγραφο εγγύησης.

2.9    Εάν ο πελάτης δεν δικαιούται να διεκδικήσει αποζημίωση στο πλαίσιο της επέκτασης της εγγύησης, το κόστος των επισκευών και άλλων παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. επιθεώρηση της συσκευής) θα τιμολογηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες τιμές.

2.10    Μια συσκευή με έγγραφο εγγύησης προορίζεται μόνο για μη εμπορική χρήση.

2.11    Η Επέκταση Εγγύησης δεν διατίθεται για καφετιέρες, σιδερωτήρια Fashion master, πλυντήρια πιάτων ProfiLine, Μικρούς Γίγαντες και συσκευές Miele Professional. Για τις συσκευές αυτές ισχύουν ειδικές προσφορές Service.

 

3. Κάλυψη και εύρος εφαρμογής

3.1    Τα ελαττώματα της συσκευής θα αποκαθίστανται δωρεάν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος είτε με επισκευή είτε με αντικατάσταση των επηρεαζόμενων εξαρτημάτων. Όλα τα έξοδα μετακίνησης, τα έξοδα κλήσης, τα εργατικά και τα έξοδα ανταλλακτικών αναλαμβάνονται από τη Miele Ελλάς. Τα ανταλλακτικά ή οι συσκευές ανταλλαγής γίνονται ιδιοκτησία της Miele Ελλάς.

3.2.    Εάν η συσκευή δεν μπορεί να επισκευαστεί οικονομικά ή εάν η επισκευή είναι αδύνατη, θα παρασχεθεί στον πελάτη μία πανομοιότυπη ή ισοδύναμη νέα συσκευή. Με μια συσκευή αντικατάστασης δεν μπορεί να διασφαλιστεί η επικοινωνία (συνδεσιμότητα) με άλλες συσκευές και το υπάρχον οικιακό σύστημα. Εναλλακτικά, εφόσον ζητηθεί, μπορεί να επιστραφεί η αντίστοιχη τρέχουσα αγοραία αξία της συσκευής. Εάν η τρέχουσα αγοραία αξία της συσκευής επιστραφεί από τη Miele, το έγγραφο εγγύησης παύει να ισχύει. Σε περίπτωση αντικατάστασης της συσκευής, η εναπομένουσα περίοδος κάλυψης που προβλέπεται από το έγγραφο εγγύησης μεταφέρεται στη νέα συσκευή.

3.3.    Η επέκταση εγγύησης δεν καλύπτει περαιτέρω αξιώσεις αποζημίωσης έναντι της Miele Ελλάς, εκτός από τις περιπτώσεις που προκύπτουν από βαριά ή εκούσια αμέλεια του αντιπροσώπου του service που έχει ανατεθεί από τη Miele Ελλάς ή την ευθύνη που προκύπτει από θανάσιμο τραυματισμό, σωματική βλάβη ή βλάβη της υγείας.

3.4.    Η παροχή αναλωσίμων και αξεσουάρ δεν καλύπτεται από την παρούσα σύμβαση.

 

4. Περιορισμοί

Η επέκταση εγγύησης δεν καλύπτει δαπάνες για επισκευές όταν η βλάβη οφείλεται στα εξής:

4.1    Ακατάλληλη εγκατάσταση, π.χ. μη τήρηση των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και των γραπτών οδηγιών λειτουργίας και εγκατάστασης.

4.2.    Ακατάλληλη χρήση και λειτουργία, όπως η χρήση ακατάλληλων απορρυπαντικών ή χημικών ουσιών, καθώς και βλάβες που προκαλούνται από την εισχώρηση υγρών, σκόνης κατασκευής ή τόνερ.

4.3    Μια συσκευή που αγοράστηκε σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία ή τη Νορβηγία ενδέχεται να μην είναι κατάλληλη για χρήση ή να υπόκειται σε περιορισμούς χρήσης λόγω διαφορετικών τεχνικών προδιαγραφών.

4.4    Εξωτερικοί παράγοντες, όπως ζημιές που προκαλούνται από τη μεταφορά, χτυπήματα και τραντάγματα, δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες ή φυσικά φαινόμενα.

4.5    Επισκευές ή τροποποιήσεις που δεν πραγματοποιούνται από αντιπροσώπους σέρβις εκπαιδευμένους και εξουσιοδοτημένους από τη Miele.

4.6    Ζημιές σε μη τυποποιημένα εξαρτήματα και η μη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών της Miele ή εξαρτημάτων εξουσιοδοτημένων από τη Miele.

4.7    Θραύση γυαλιού και ελαττωματικοί λαμπτήρες.

4.8    Διακυμάνσεις στις συνθήκες παροχής ρεύματος, οι οποίες υπερβαίνουν τις ανοχές που έχει δηλώσει ο κατασκευαστής.

4.9    Μη εκτέλεση εργασιών καθαρισμού και φροντίδας σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας.

4.10    Φθορά που σχετίζεται με τη χρήση και τη φυσική φθορά, όπως η μείωση της απόδοσης φορτίου των συσσωρευτών και των εξαρτημάτων που, σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας, πρέπει να αντικαθίστανται τακτικά κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος.

 

5. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών, η Miele συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ανατρέξτε στη δήλωση απορρήτου μας στη διεύθυνση [miele.gr/legal/privacy].

 

6. Δικαίωμα υπαναχώρησης

Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερών χωρίς να δώσετε καμία αιτιολογία. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει μετά από 14 ημέρες από την ημέρα σύναψης της σύμβασης. Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, θα πρέπει να μας ενημερώσετε (Miele Ελλάς, Λ. Κηφισίας 69, 15124, Μαρούσι. 2106794444, info@miele.gr) για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με σαφή δήλωση (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό. Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, αρκεί να αποστείλετε την ανακοίνωσή σας σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υπαναχώρησης.

Επιπτώσεις της υπαναχώρησης
Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (με εξαίρεση τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από την επιλογή από εσάς άλλου τύπου παράδοσης από τον φθηνότερο τύπο τυποποιημένης παράδοσης που προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερωθήκαμε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Θα πραγματοποιήσουμε την εν λόγω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν έχετε συμφωνήσει ρητά διαφορετικά- σε κάθε περίπτωση, δεν θα επιβαρυνθείτε με οποιαδήποτε έξοδα ως αποτέλεσμα της εν λόγω επιστροφής χρημάτων.

Εάν ζητήσατε να αρχίσει η εκτέλεση των υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης, θα μας καταβάλλετε ένα ποσό, το οποίο είναι ανάλογο με αυτό που έχει παρασχεθεί μέχρι να μας γνωστοποιήσετε την υπαναχώρησή σας από την παρούσα σύμβαση, σε σύγκριση με την πλήρη κάλυψη της σύμβασης.

 

Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης
(Παρακαλείστε να συμπληρώσετε και να επιστρέψετε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση).

— Προς Miele Ελλάς, Λ. Κηφισίας 69, 15124. 2106794444, info@miele.com:
— Γνωστοποιώ/γνωστοποιούμε (*) ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε (*) από τη σύμβασή μου/μας (*) για την πώληση των ακόλουθων αγαθών (*)/για την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας (*),
— Παραγγέλθηκε στις (*)/παραλήφθηκε στις (*),
— Ονοματεπώνυμο καταναλωτή(-ών),
— Διεύθυνση καταναλωτή(-ών),
— Υπογραφή καταναλωτή(-ών) (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιείται σε χαρτί),
— Ημερομηνία  
(*) Διαγραφή κατά περίπτωση.