120 λεπτά χωρίς διακοπή

Επαναφορτίζεται αυτόματα
Χάρη σε μια ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου, η Scout λειτουργεί περισσότερο με μία μόνο φόρτιση. Αν η φόρτιση της μπαταρίας δεν επαρκεί, η Scout επιστρέφει στην βάση της για επαναφόρτιση. Στην συνέχεια, συνεχίζει τον καθαρισμό από το σημείο όπου είχε σταματήσει - εντελώς αυτόματα.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος