Φίλτρο AirClean Plus

Φίλτρο AirClean Plus για εξαιρετικό περιβάλλον
Το φίλτρο AirClean Plus διασφαλίζει ότι η σκόνη που απορροφήθηκε παραμένει εκεί που ανήκει: στο κιβώτιο σκόνης. Το αποτελεσματικό φιλτράρισμα εξασφαλίζει πολύ καθαρό αέρα στον χώρο.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος