Ομαλή αργή εκκίνηση του κινητήρα

Λειτουργία που δεν καταπονεί την παροχή ισχύος.
Η επιλεγμένη βαθμίδα αυξάνεται σταδιακά όταν ενεργοποιούνται οι σκούπες Miele. Έτσι προστατεύεται το δίκτυο ηλεκτρικού από υπερφόρτωση.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος