Καθοδηγούμενη αφαλάτωση

Exclusiv bei Miele
Αποτελεσμ. αφαλάτωση βάσει σκληρότητας νερού
Αφού επιλέξετε τη σκληρότητα του νερού πριν από την πρώτη χρήση, η συσκευή επιλέγει αυτόματα τον κατάλληλο κύκλο αφαλάτωσης και σας το υπενθυμίζει έγκαιρα. Η διαδικασία αφαλάτωσης ξεκινά απλά με το άγγιγμα ενός πλήκτρου. Η οθόνη σάς ζητά να προσθέσετε κατάλληλο καθαριστικό αλάτων και μετά ξεκινά αυτόματα.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος