Απελευθέρωση έκτακτης ανάγκης

Χειροκ. απελευθ. πλάκας σε περίπτωση διακοπής
Αν κατά τη διάρκεια του σιδερώματος διακοπεί το ρεύμα, η πλάκα δεν αποσύρεται αυτόματα με την απελευθέρωση του ποδομοχλού. Για να βγάλετε τα ρούχα αμέσως, μπορείτε να ανασηκώσετε χειροκίνητα την πλάκα με το μοχλό απελευθέρωσης. Στη συνέχεια, μπορείτε να αφαιρέσετε τα ρούχα προς την κατεύθυνση της κίνησης του κυλίνδρου. Αυτό εξασφαλίζει ότι δεν θα προκληθεί ζημιά στα ρούχα σας.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος