Ενεργή επιφάνεια σιδερώματος

Άνετες λειτουργίες για ευκολότερο σιδέρωμα
Η ενεργή επιφάνεια σιδερώματος προσφέρει τρεις λειτουργίες που διευκολύνουν ακόμα περισσότερο το σιδέρωμα.
Λειτουργία διόγκωσης: Οι θύλακες αέρα επιτρέπουν το σιδέρωμα του ρούχου χωρίς πάτημα.
Λειτουργία αναρρόφησης: Διείσδυση του ατμού στα υφάσματα σε βάθος και μείωση της συγκέντρωσης υδρατμών. Επιπλέον, τα υφάσματα στέκονται καλά στην επιφάνεια χωρίς να γλιστρούν.
Λειτουργία μνήμης: Η συσκευή αποθηκεύει την τελευταία λειτουργία αναρρόφησης ή διόγκωσης που χρησιμοποιήθηκε και απενεργοποιείται αυτόματα όταν κάνετε διάλειμμα από το σιδέρωμα.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος