Ροόμετρο

Απόλυτη ακρίβεια
Μερικά πλυντοστεγνωτήρια της Miele διαθέτουν μετρητή ροής επιπλέον του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης φορτίου. Η παροχή νερού μετριέται και ελέγχεται με εξαιρετική ακρίβεια με χρήση ενός μετρητή ροής ακριβείας. Αυτό συμβάλλει στην εξοικονόμηση νερού, κάνοντας τη συσκευή εξαιρετικά οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος