Αφαίρεση του αέρα σε δοχεία 

Πάντα σε άψογη κατάσταση 
Τα δοχεία σφράγισης σε κενό της Miele είναι ιδανικά για τρόφιμα ευαίσθητα στην πίεση, όπως μυρωδικά, λαχανικά και φρούτα. Το κομμένο κρέας,οι σούπες και οισάλτσες μπορούν να χωριστούν σε μερίδες και να διατηρηθούν φρέσκα για περισσότερο στο δοχείο σφράγισης σε κενό. Αφού γεμίσετε τα δοχεία, απλώς συνδέστε τα στον ειδικό προσαρμογέα του θαλάμου σφράγισης σε κενό. Στη συνέχεια, ο αέρας αφαιρείται μέσω του προσαρμογέα κατά τη σφράγιση σε κενό. 
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος