Μαρινάρισμα 

Μέγιστη γεύση 
Συσκευασία που διατηρεί τη γεύση: μαρινάρετε κρέας ή ψάρι και στη συνέχεια αφαιρέστε τον αέρα και σφραγίστε τα με τον θάλαμο σφράγισης κενού της Miele. Με τη σφράγιση σε κενό αέρα, η ένταση της γεύσης της μαρινάδας αυξάνεται σημαντικά, καθώς τα αρώματα δεν οξειδώνονται, παραδείγματος χάριν. Τα μυρωδικά και τα μπαχαρικά επιδρούν έντονα στο φαγητό – για ένα εκρηκτικό γευστικό αποτέλεσμα. 
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος