Μεγάλος ωφέλιμος χώρος 

Αρκετός χώρος για κάθε μέγεθος 
Μεγάλη ευελιξία: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον θάλαμο σφράγισης κενού της Miele για δοχείο και σακούλες διαφόρων μεγεθών. Ο μεγάλος εσωτερικός χώρος είναι κατάλληλος για όλα τα είδη τροφίμων διαφόρων ποσοτήτων έως τη μέγιστη διάσταση 250 x 350 mm και με ύψος έως 80 mm. 
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος