Πλήκτρο για Popcorn 

Φρέσκο ποπκορν με το άγγιγμα ενός κουμπιού
Τι θα ήταν μια καλή ταινία χωρίς ποπ κορν; Με το αυτόματο πρόγραμμα ποπ κορν, μπορείτε να φτιάξετε νόστιμα ποπ κορν στα μικροκύματα στο σπίτι σας με το άγγιγμα ενός πλήκτρου. Ο χρόνος και η ισχύς είναι προσαρμοσμένοι για ένα πακέτο popcorn 100 g στα μικροκύματα. Εάν θέλετε το ποπ κορν πιο τραγανό, μπορείτε να προσαρμόσετε τον χρόνο σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. 
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος