Λειτουργίες ασφαλείας 

Μέγιστη ασφάλεια σε κάθε περίσταση 
Μεγαλύτερη ασφάλεια: μπορείτε να κλειδώσετε τη συσκευή ώστε να αποτρέψετε την ακούσια χρήση της, για παράδειγμα από παιδιά. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η απενεργοποίηση ασφαλείας είναι ανεκτίμητη: ο φούρνος Miele απενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση που υπερβεί τη μέγιστη διάρκεια λειτουργίας του. Ακόμα και αν ξεχάσετε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, η ασφάλεια είναι εγγυημένη.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος