Καταλύτης AirClean

Λιγότερες οσμές
Προστατεύστε τους τοίχους, τα έπιπλα και τις κουρτίνες: ο καταλύτης AirClean μειώνει σημαντικά τα λίπη και τις δυσάρεστες οσμές από το μαγείρεμα κατά τη διάρκεια του καθαρισμού με πυρόλυση – για μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στο σπίτι σας.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος