Συνέχεια στη διοίκηση

Η διοίκηση της Miele

Από το έτος ίδρυσής της το 1899, η επιχείρηση Miele βρίσκεται σε ιδιοκτησία των οικογενειών Miele και Zinkann. Όλοι οι περίπου 70 μέτοχοι είναι άμεσοι απόγονοι ενός από τους δύο ιδρυτές, δηλ. είτε του Carl Miele είτε του Reinhard Zinkann.

Από την αρχή έως και σήμερα και οι δύο οικογένειες εμπλέκονται ενεργά στα επιχειρησιακά ζητήματα.


Όλοι οι διευθύνοντες σύμβουλοι έχουν ίσα δικαιώματα. Από τα αριστερά: Dr. Stefan Breit (Διευθυντής στο Τεχνικό τμήμα), Dr. Markus Miele (Διευθύνων σύμβουλος), Olaf Bartsch (Διευθυντής Οικονομικών και Διοίκησης), Dr. Reinhard Zinkann (Διευθύνων σύμβουλος) και Dr. Axel Kniehl (Διευθυντής Marketing και Πωλήσεων).