Όλα τα οφέλη του προϊόντος με μια γρήγορη ματιά

Πλυντήρια ρούχων
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Εγγύηση προστασίας από διαρροές*

Εγγυημένη προστασία από διαρροές!*
Η Miele προστατεύει το σπίτι σας με όλα τα συστήματα προστασίας από διαρροές της Miele - για 20 έτη. Αν προκληθεί υλική ζημιά λόγω βλάβης στο σύστημα προστασίας από διαρροές, διαθέτετε εγγύηση ασφαλείας*. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του συστήματος προστασίας από διαρροές, η Miele αναλαμβάνει το κόστος επισκευών σε οποιαδήποτε βλάβη στο σύστημα. αρκεί η συσκευή να έχει τοποθετηθεί επαγγελματικά.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στους όρους και τις προϋποθέσεις της εγγύησής μας για προστασία κατά των διαρροών στο βιβλιάριο εγγύησης. Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος