Όλα τα οφέλη του προϊόντος με μια γρήγορη ματιά

Πλυντήρια ρούχων
Πλεονεκτήματα προϊόντος

EcoFeedback

Απόλυτος έλεγχος κόστους
Τα πλυντήρια ρούχων της Miele με EcoFeedback παρέχουν ακριβή στοιχεία για την κατανάλωση ρεύματος και νερού. Αυτό σας παρέχει πλήρη έλεγχο πάνω στο κόστος. Προτού ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα, μπορείτε να ζητήσετε γι' αυτό μια πρόβλεψη κατανάλωσης. Ακριβή στοιχεία κατανάλωσης παρέχονται μετά το τέλος του προγράμματος, δεδομένου ότι η κατανάλωση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την ποσότητα των ρούχων. 
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος