Σύνδεση καυτού νερού

Καυτό νερό
Μερικά από τα πλυντήρια ρούχων της Miele διαθέτουν δεύτερη σύνδεση για ζεστό νερό. Αν το νερό θερμαίνεται με ενεργειακά αποδοτικό τρόπο, π.χ. με τη χρήση ηλιακού θερμοσίφωνα, μπορείτε να μειώσετε το κόστος του ρεύματος περίπου κατά 47% χρησιμοποιώντας την πρόσθετη σύνδεση ζεστού νερού.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος