Λύσεις για Ιατρική τεχνολογία

Ένας ισχυρός συνεργάτης

Ποιότητα Miele – και στον τομέα του service

Μάθετε περισσότερα για το "Ένας ισχυρός συνεργάτης"

ROBOTVARIO X-tra

Καθαρισμός-απολύμανση ρομποτικών εργαλείων

Συστημική λύση που αποτελείται από ένα εξειδικευμένο κάνιστρο με ειδικό σχεδιασμό, εξειδικευμένο πρόγραμμα και εξατομικευμένα χημικά υλικά καθαρισμού.

Μάθετε περισσότερα για το "ROBOTVARIO X-tra"

Απόλυτη αξιοπιστία

Segosoft Miele Edition – τεκμηρίωση με σύστημα

Η Miele Professional προσφέρει μια εξατομικευμένη ολοκληρωμένη λύση για την τεκμηρίωση της επανεπεξεργασίας. Το λογισμικό Segosoft στην ειδική έκδοση για τη Miele αποτελεί την καρδιά του συστήματος τεκμηρίωσης. Έχει κατασκευαστεί ειδικά για καθημερινή χρήση στην πράξη και στην κλινική και συνεπώς υποστηρίζει την κατανοητή τεκμηρίωση της προετοιμασίας εργαλείων με νομική αναγνώριση που δεν επιτρέπει αλλοιώσεις. Από αυτό δεν ωφελούνται μόνο οι ασθενείς αλλά και οι χρήστες, ειδικά λόγω της επικυρωμένης νομικής ασφάλειας. Η έκδοση Segosoft Miele διευκολύνει την τεκμηρίωση όλων των σημαντικών βημάτων του καθαρισμού-απολύμανσης: από τον καθαρισμό έως την αποστείρωση έως τον τελικό έλεγχο. Επιπλέον, το λογισμικό μπορεί να τεκμηριώσει σε ηλεκτρονική μορφή όλους τους ελέγχους ρουτίνας και τις εργασίες συντήρησης. Συνεπώς η συμβολή του στη διαχείριση ποιότητας των υπηρεσιών αποστειρωμένων υλικών είναι πολύτιμη, ενώ παρέχει και χρήσιμα δεδομένα ελέγχου.