Εκδόσεις με ευκολία χρήσης

Μέγιστο εύρος λειτουργιών 
Φούρνος ατμού, συμβατικός φούρνος και συνδυαστικός φούρνος σε μία συσκευή: ο συνδυαστικός φούρνος ατμού XL της Miele διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά ενός φούρνου ατμού καθώς και ενός ολοκληρωμένου συμβατικού φούρνου. Με μια μεγάλη ποικιλία λειτουργιών και με το ενσύρματο ή ασύρματο θερμόμετρο ψητού, εγγυάται την επιτυχία σε κάθε γεύμα. Οι πρόσθετες δυνατότητες συνδυασμών με υγρασία, καθώς και ο πολύ μεγάλος θάλαμος κάνουν τον συνδυαστικό φούρνο ατμού μια λύση για όλες τις ανάγκες. Η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί μεμονωμένα σε ύψος 45 cm, σε άνοιγμα εντοιχισμού πλάτους 60 cm ή μπορεί να συνδυαστεί με υψηλό θάλαμα ύψους 14 cm ή με θάλαμο σφράγισης κενού σε άνοιγμα εντοιχισμού διαστάσεων 60 cm x 60 cm. 
Μέγιστη ευελιξία
Αυτή η συσκευή είναι ένας ολοκληρωμένος φούρνος ατμού, ένας συμβατικός φούρνος και ένας συνδυαστικός φούρνος ατμού XXL που τοποθετείται στο κλασικό άνοιγμα εντοιχισμού 60 x 60 cm. Μπορεί να συνδυαστεί με υψηλό θάλαμο 29 cm για να χωράει τέλεια σε άνοιγμα εντοιχισμού ύψους 88 cm.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος