Εκδόσεις με ευκολία χρήσης

Συνδυαστικός φούρνος ατμού XL
Ιδανικό για την τοποθέτηση της συσκευής σε άνοιγμα εντοιχισμού ύψους 45 cm και πλάτους 60 cm μαζί με θερμοθάλαμο gourmet ή θάλαμο σφράγισης κενού ύψους 14 cm σε άνοιγμα εντοιχισμού διαστάσεων 60 cm x 60 cm.
Συνδυαστικός φούρνος ατμού XXL
Αυτή η συσκευή μεγέθους XXL χωράει στο βασικό άνοιγμα εντοιχισμού φούρνου διαστάσεων 60 x 60 cm. Μπορεί να συνδυαστεί με υψηλό θάλαμο 29 cm για να χωράει τέλεια σε άνοιγμα εντοιχισμού ύψους 88 cm.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος