Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντος πλυντήρια ρούχων
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Πρωτοποριακό τύμπανο

Exclusiv bei Miele
Χαμηλή κατανάλωση νερού και ενέργειας
Το τύμπανο σχεδιάστηκε εκ νέου, ώστε να εφάπτεται στον εσωτερικό κάδο και η είσοδος στον εσωτερικό κοίλο χώρο με τα θερμαντικά στοιχεία διαθέτει ελαφρώς καμπύλη μορφή. Με αυτόν τον τρόπο η στάθμη νερού μπορεί να διατηρείται πολύ χαμηλή, επιτυγχάνοντας τεράστια εξοικονόμηση νερού και ηλεκτρικού ρεύματος.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση