Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντος πλυντήρια ρούχων
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Αυτόματος έλεγχος φορτίου Plus

Κορυφαία ακρίβεια
Ακόμα μεγαλύτερη οικονομία: Η Αυτόματη αναγνώριση φορτίου Plus μετρά την απορρόφηση του νερού από τα υφάσματα στον κάδο. Επιπλέον, καταγράφει το βάρος του φορτίου που καταχωρήθηκε με το χέρι μέσω των χειρισμών. Μέσω του συνδυασμού των δύο αυτών παραγόντων, μπορεί να προσαρμόσει τις ρυθμίσεις νερού, ενέργειας και απορρυπαντικού στις ανάγκες σας. Αυτό επιδρά σαφώς στην οικονομία, αλλά και στους χρόνους πλύσης.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση