Μόνιμο φίλτρο υγιεινής*

Περιβάλλον χωρίς σκόνη με το μόνιμο φίλτρο υγιεινής
Αποτελεσματικός καθαρισμός: με τη μεγάλη ικανότητα συγκράτησης της σκόνης, το μόνιμο φίλτρο υγιεινής διατηρεί τον αέρα του δωματίου καθαρό. Αιχμαλωτίζει αξιόπιστα το 99,9%* όλων των λεπτών σωματιδίων και εμποδίζει την είσοδό τους στην ατμόσφαιρα – για υγιεινή καθαριότητα και βέλτιστη καθαρότητα αέρα.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος