Βούρτσα γωνιών

Πλευρικές βούρτσες για σχολαστικό καθαρισμό
Με τους πλευρικούς βραχίονες να προεξέχουν από την συσκευή, η Scout RX2 φτάνει σε όλες τις γωνίες. Οι βούρτσες καθαρίζουν ενδελεχώς τις γωνίες και αφαιρούν τα ενοχλητικά χνούδια. Μόλις η Scout RX2 συναντήσει κάποιο εμπόδιο, οι πλευρικοί βραχίονες μαζεύουν, και συνεχίζει την πορεία της χωρίς καθυστέρηση.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος