Ακτίνα λειτουργίας

Για μεγάλες επιφάνειες
Το καλώδιο, ο τηλεσκοπικός σωλήνας και ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης σας προσφέρουν ιδιαίτερα μεγάλη ακτίνα λειτουργίας. Έτσι μπορείτε να καθαρίζετε ακόμα μεγαλύτερες επιφάνειες χωρίς κόπο, ενώ δεν χρειάζεται τακτική αλλαγή από τη μία πρίζα στην άλλη.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος