Όλα τα οφέλη του προϊόντος με μια γρήγορη ματιά

Πλυντήρια πιάτων
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Knock2open*

Η άριστη λύση για σχεδιασμό χωρίς χειρολαβή
Μοναδικό: Εντάσσεται τέλεια σε κουζίνες χωρίς χειρολαβές. Η πόρτα ανοίγει αυτόματα με δύο ελαφρά χτυπήματα.
Πατέντες σε αναμονή EP2428153A1, DE102010037397A1, US2012/0055091A1 Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος