Εσωτερικός χώρος XL

Περισσότερος χώρος με τον εσωτερικό θάλαμο XL
Τα ψυγεία Miele με εσωτερικό θάλαμο XL προσφέρουν σημαντικά περισσότερο χώρο και άνεση για φύλαξη των τροφίμων σας. Στο τμήμα συντήρησης, το αυξημένο βάθος επιτρέπει τη φύλαξη μεγάλων και ογκωδών αντικειμένων, όπως ταψιά. Ο εσωτερικός θάλαμος XL προσφέρει επίσης σημαντικά περισσότερο χώρο στο τμήμα κατάψυξης και στη ζώνη PerfectFresh – κάτι φανερό σε κάθε επίπεδο συρταριών. Έτσι τα ψώνια της εβδομάδας γίνονται πιο απολαυστικά.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος